Home

ZUŠ Brno klavír

Klavírní literatura je velmi bohatá a lze v ní najít spoustu skladeb pro začátečníky i pokročilé. Na ZUŠ přijímáme děti od 5 let, ale začínat mohou i dříve. Od 4. ročníku žáci navštěvují předmět Klavírní praxe. V těchto hodinách doprovázejí spolužáky z jiných nástrojů nebo se věnují čtyřruční hře Mgr. Zdeněk Nádeníček - hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na klarinet nadenicek@zus-arkmusic.cz. BcA. Jana Nevoralová - hra na klavír nevoralova@zus-arkmusic.cz. Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D. - sólový zpěv, sborový zpěv, hudební nauka, PHV ondrejkova@zus-arkmusic.cz. Nina Sabolčíková, dipl. um. - hra na klavír. Učitelé a zaměstnanci ZUŠ Slunná klavír, EKN, taneční korepetice, kolektivní interpretace Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace . Slunná 11, 617 00 Brno . 731 507 898 . reditelstvi@zus-slunna.cz . Zřizovatel: Jihomoravský kraj Vítáme Vás na webových stránkách Soukromé základní umělecké školy, A.R.K. Music v.o.s.. Naše škola sídlí v budově ZŠ Brno, náměstí Míru 3, 602 00 Brno. Soukromá ZUŠ A.R.K. Music je od svého založení v roce 1997 již více než 20 let stálou a dobře fungující institucí, která poskytuje základní vzdělání v hudebním oboru

Základní umělecká škola Brno, Vranovská :: Hra na klaví

 1. Od roku 2001 má škola zřízeno odloučené pracoviště v ZŠ Zeiberlichova v Brně - Soběšicích, kde vyučujeme hře na klavír, kytaru a zobcovou flétnu, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku. V roce 2009 jsme zřídili druhé odloučené pracoviště ve Waldorfské základní škole a mateřské škole na Plovdivské 8 v Brně
 2. Absolvent naší školy získal medaili na olympiádě. Náš bývalý absolvent, sedmadvacetiletý brněnský rodák s běloruskými kořeny Alexandr Choupenitch (rodiče měli dlouhodobé angažmá v Národním divadle Brno), získal na olympiádě v Tokiu senzační bronzovou medaili v šermu fleretem. Na naší ZUŠ před časem studoval hru na klavír u M. Slané
 3. ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace. třída Kpt. Jaroše 1939/24 602 00 Brno. telefon: 545 211 818 e-mail
 4. Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Jaromír Brych. +420 775 211 795. Asistentka zást. ředitele pro ZUŠ. Dagmar Krůčková. +420 545 222 523. +420 602 237 055. zus@skolskykomplex.cz
 5. Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace. Smetanova 14, 602 00 Brno +420 601 358 084 (ředitelka) +420 737 609 006 (ekonomka
 6. Klavírní soboty 2020/2021 Cyklus klavírních sobot pro rok 2020/2021 Komplexní přístup ke klavírní pedagogice je akreditován pod číslem jednacím MŠMT 21717/2020-2-526 a celý již byl realizován distanční formou, živé přenosy byly uskutečněny 12. prosince, 16. ledna, 27. března, 107. dubna a 15. května 2021

Zájem o výuku hry na klavír byl vždy velký a výborná umístění žáků na různých klavírních soutěžích svědčí o vysoké úrovni výuky. ZUŠ Františka Jílka. Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace Vídeňská 264/52 Brno 639 00. Kontakty Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace Na ZUŠ Smetanova víme, že každá nově vytvořená umělecká hodnota je posledním článkem řetězu snahy a výsledků stovek či tisíců předchůdců. Anně Varvařovské k zlatému pásmu v 0. kategorii ve hře na klavír. Pianoforte per tutti celý. 25. 11. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy. Termín na Slavnostní koncert školy je stanoven na čt 25. 11. 2021 v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 v Brně. Uslyšíte výkony žáků naší školy, bývalých absolventů, pedagogů a jejich přátel a těšit se můžete i na významné hosty

Vzdělání, praxe: Absolventka konzervatoře Brno, nástroj hoboj, klavír a zobcová flétna. Osvědčení z pedagogiky. Od roku 2019 učitelka hry na zobcové flétny a klavír na ZUŠ ve Bzenci a Uherském Hradišti. Nyní studentka vysoké školy magisterského studia Akademie Umění v Banské Bystrici JAMU Brno: Hra na klavír a klavírní pedagogika; Studijní stáže: Royal Conservatoire of Scotland, UK Studijní stáž: University of Chichester, UK; MUNI Brno: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Konzervatoř Pardubice: Hra na klavír; Praxe v oboru a umělecké aktivity: ZUŠ Veveří: od r. 2019; ZUŠ Kuřim: od r. 201 HISTORIE ŠKOLY | ZUŠ Brno. Historie Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla. laureátka mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua (3. a 1. místo) koncerty v ČR i v zahraničí: např. Jeseník, Velké Losiny, Ostrava, Opava, Krakov, Naples (Florida, USA) Pedagogické (lektorské) zkušenosti: výuka hry na klavír v ZUŠ Jeseník, ZUŠ Brno Došlíkova a Veveří, ZUŠ Harmon výuka hry na klavír v ZUŠ Jeseník, ZUŠ Brno Došlíkova a Veveří, ZUŠ Harmony; výuka hudební výchovy na II. stupni ZŠ a MŠ Husova Brno; korepetice na Státní taneční konzervatoři v Praze; V ZUŠ Řevnice od roku 2019 . Marija Rajičová, DiS. Vzdělání: Pražská konzervatoř (Mga. Martin Kasík/ MgA. Veronika Böhmová, Ph.D.

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno Jaroše 1939/24, 602 00 Brno Hlavní navigační men Prázdninové klavírní kurzy v Mikulově a Mezinárodní letní škola staré hudby a tance ve Valticích. Praxe v oboru a umělecké aktivity: Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1998, nyní na ZUŠ Veveří (hra na klavír), ZUŠ Orchidea v Brně (hra na klavír, skladba) a KKDOR HF JAMU (metodika)

ZUŠ A.R.K. Music Brn

Základní umělecká škola Brno, Slunn

 1. ZUŠ Smetanova. Smetanova 346/8, Brno, Veveří. Základní umělecká škola pro 915 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, kontrabas, flétnu, cimbál, kytaru, saxofon, klarinet či trubku včetně zpěvu.
 2. Okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ Brno-venkov - VÝSLEDKY. II. kategorie, orchestry do 18 členů (do 17 let), pedagogické vedení MgA. František Kříž. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Blahopřejeme žákyním k umístění v 1. ročníku soutěžní přehlídky ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny
 3. Proč bychom se netěšili, když naše škola letos slaví 30 let od svého založení! Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy varhanické Brno, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Nabízíme tato studijní zaměření: hra na varhany, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na klavír, hra na housle, hra na flétnu (zobcovou/příčnou)
 4. Ta následně ze stovek prací, které jim přišly z různých ZUŠ vybrala obrázky dětí, které zdobily během dubna Besední dům Filharmonie Brno. Obrázky bylo možné shlédnout v tzv. Galerii za sklem v rámci improvizované výstavy s názvem Chceme být slyšet, chceme být vidět
 5. Při a po studiích vyučovala klavírní hru a korepetovala na ZUŠ v Pardubicích, v Poličce a v Brně, na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, na katedře dechových a bicích nástrojů a katedře operního zpěvu a operní režie hudební fakulty JAMU v Brně
 6. Na podkladě těchto zkušeností vznikla pod pořadatelstvím ARETE (dříve občanské sdružení, nyní spolek) a v součinnosti s Konzervatoří Brno v roce 2009 Brněnská klavírní soutěž, projekt, jehož dosavadních pět ročníků pro české a slovenské soutěžící v letech 2009, 2011, 2013, 2015 a 2017 zaštítili členové.

Svá studia prohloubila studiem Klavírní pedagogiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (hra na klavír - doc. MgA. Jan Jiraský a metodika prof. MgA. Alena Vlasáková). Své pedagogické a umělecké znalosti rozvinula absolvováním kurzů: Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní kurzy Mikulov, Metodické centru - Vyučuje hru na klavír. Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech O škole. Škola již dosáhla povolené kapacity 600 žáků. Znamená to, že se dále nemůže rozvíjet podle skutečného zájmu veřejnosti. Na škole vyučujeme děti od 4 let v předškolním oddělení, žáky základních škol, středoškoláky a studenty VOŠ. Vyučujeme hře na běžné hudební nástroje, ale také méně obvyklé. Pořádáme konkurz na místo učitele hry na klavír. Konkurz proběhne 30. srpna 2021 v 11:00 hodin na adrese Botevova 3114, Praha 12 - Modřany.. Předpokládaný nástup říjen 2021. Své životopisy posílejte na email jitkaadamova@seznam.cz. Číst více. 16. září 2021. 18:00

 1. Ludmily Vlkové na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, ve třídě profesora Emila Leichnera. V roce 1996 se stal finalistou světové klavírní soutěže v USA v Salt Lake City
 2. V budově naší školy působí soukromá ZUŠ A.R.K. Music. Na SZUŠ A.R.K. vyučována v hudebním oboru hra na tyto nástroje: klavír, housle, kytara, zobcová flétna, příčná flétna a klarinet. Dále je zde vyučován sólový i sborový zpěv a přípravná hudební nauka (PVH) a hudební nauka. Webové stránky ZUŠ
 3. Skrjabinův klavírní koncert provedl také v roce 2019 za doprovodu orchestru MBS Brno. V roce 2014 se zúčastnil Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde byl ve školním, okresním a krajském kole oceněn 1.místem a v kole ústředním získal 2.místo
 4. Hudební obor ZUŠ - Oddělení klávesové a akordeonové. Dosažené vzdělání: Státní konzervatoř Brno - obor hra na klavír, hra na cembalo; JAMU Brno - hra na klavír; absolutorium vzdělávacích programů pro učitele - klavírní soboty na konzervatořích v Brně, Ostravě atp. Dosavadní zaměstnání

O škol

 1. Životopis: ZUŠ v Milevsku, celé dětství v dětském sboru pod vedením A. Maršálkové, gymnázium Milevsko, čtyři semestry na VŠped. v Českých Budějovicích / klavír u L. Polcarové a J. Páleníčka, členství a korepetice ve vysokoškolském pěveckém sboru u Prof. J. Fuchse / o r. 1985 učitelka ZUŠ Pacov a zároveň studium.
 2. V letech 1996 - 1998 studovala Metodické centrum na HF JAMU v Brně, hru na klavír studovala ve třídě prof. Jiřího Skovajsy. Od roku 2001 vyučuje v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem hru na klavír a působí jako korepetitorka. Od roku 2002 spolupracuje s PS Tregler a také s dětským PS Vrabčáci při ZŠ TGM
 3. Hudební obor Bartoš Lukáš DiS. Církevní konzervatoř Kroměříž, varhany klavír, varhany LukasBartos.ub@seznam.cz Mgr. Dvořáková Libuše Konzervatoř Pardubice, klavír; FF MU Brno, hudební věda klavír libuse.amalie.dvorak@seznam.cz.
 4. ZUŠ Orchidea clasic, s.r.o. náměstí Svornosti 2571/7, Brno, Žabovřesky Základní umělecká škola pro 600 žáků se zaměřením na výuku hudebního oboru
 5. áře Klavírní kurzy v Bechyni, Mikulově, Praze, Brně a v Týně nad Vltavou.
 6. Je autorkou knihy Klavírní pedagogika (HAMU), založila a přes 20 let vedla Metodické centrum (JAMU), v němž se vzdělávají a setkávají učitelé ZUŠ, konzervatoří i vysokých škol. Ministrem školství jí byla v roce 2000 udělena medaile prvního stupně za pedagogiku, obdržela též vyznamenání JPTA za klavírní pedagogiku.

Pravidelně navštěvuje Klavírní soboty na konzervatoři v Brně. (Kromě hry na klavír se věnuje také hře na elektronické klávesové nástroje v prog-rockové kapele Tonal Construct, ve které je členem i vynikající bubeník a pan učitel bicích nástrojů ze ZUŠ PAMFILIA, Dimitrios Mistakidis. Metodické centrum JAMU Brno (Metodika klavírní hry, Vyučovatelská praxe) Praxe v oboru a umělecké aktivity: zástupkyně ředitelky od r. 2018; vedoucí pobočky Veverská Bítýška od r. 2010; Výuka hry na klavír a korepetice v ZUŠ Kuřim od r. 1992; Výuka hry na klavír a hudební teorie, od r. 1984-1986 (OKVS Brno) členka. ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Brno Královo Pole. 149 To se mi líbí · Mluví o tom (1). Základní umělecká škola Brno Královo Pole, poskytujeme základní vzdělání v uměleckých oborech hudba, tanec, výtvarné.. Brno ZUŠ Orchidea Chopin. Týn nad Vltavou Městská galerie Ensemble Marijan. Brno Galerie ARS Ensemble Marijan. Brno Komorní sál HF JAMU Piňos, Chaloupka, Vítková, Demoč. Brno Aula JAMU Emmert, Štůralová. Praha Národní technická knihovna Medek, Žalčíková, Pařízek . 2010. Brno ZUŠ Orchidea Chopin. Brno Dům umění Kavan.

26

Učitel: Hra na klavír: Jméno a přijmení s tituly: Filip Frodl Obec: Filozofická fakulta, obor Hudební věda - nedokončeno 2010 - 2012: ZUŠ Smetanova (Brno) - jazz piano 2006 - 2010: Biskué gymnázium Brno - zakončeno maturitní zkouškou 1998 - 2011: ZUŠ A. R. K. Music (Brno). Další vzdělávací kurzy v oboru: letní klavírní kurzy v Mikulově pořádané JAMU, Klavírní soboty pořádané Konzervatoří v Brně, semináře zaměřené na interpretaci staré hudby; Dosavadní zaměstnání: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí - výuaka hry na klavír a na cemballo; ZUŠ Vsetín - výuka hry na klavír

Hra na klavír brno Kurz hry na klavír Brno . Kurz Hra na klavír Brno je svým jedinečným konceptem šetřícím Váš čas i peníze novinkou v ČR. Místo drahých týdenních kurzů a let strávených v ZUŠ Vás naučíme v 1 denním klavírním kurzu vyznat se v notách a hrát podle nich S láskou k zobcové flétně se potýká již od útlého věku, kdy začala chodit do ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích, k panu učiteli Petru Čamkovi. Ten jí poté pootevřel zobcovkové dveře, skoro 20 let spolupracovala s klavírní a pěveckou třídou Květuše Ernestové a od svých 14-ti let sjížděla různé semináře. ZUŠ Střezina - Martina Vlčková. O mně: Základy hry na klavír získala na ZUŠ v Trutnově. V letech 1982 - 1988 studovala Konzervatoř v Pardubicích, obor klavír, ve třídě významné české klavírní pedagožky prof. MgA. Aleny Vlasákové Cimbálová muzika ZUŠ Smetanova Brno, Brno. 189 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Vítejte na oficiálních stránkách CM ZUŠ Smetanova! Naleznete zde informace, nahrávky, fotografie a mnoho dalšího..

Hrajeme distančně on-line na klavír. Díl 2. #zus #zuš #zusjaroslavakvapilabrno #brno #hudebka #zuška #zuska #škola #school #hudba #music.. ředitelka Hudební školy Yamaha Brno. polakova@yamahaskola.cz. 603 943 213, 544 213 306. Zobcová flétna

Domů Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálov

 1. Na ZUŠ Tišnov (okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj) usiluji jako učitel této školy s plnou podporou jejího vedení o následující inovaci: integraci standardního předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy)
 2. 844. 1.6.18 16:10. 0. Já chodila na klavír do zuš od první třídy, dali mě tam proto, že u mámy v rodině to bylo zvykem. Přijímačky (před 24 lety) vypadaly tak, že jenom zkusili jestli rozliším tóny, jinak nic neřešili. Jako malou mě to moc nebavilo, ale moc mi to pomohlo s jemnou motorikou
 3. 06.07. 22. Den upálení mistra Jana Husa. Aktuální informace Akce školy Soutěže Fotogalerie Online koncerty Naši učitelé Dokumenty Elektronická omluvenka Přijímací řízení - úřední deska Volná místa. RYCHLÝ KONTAKT. ZUŠ Žerotín Olomouc. Kavaleristů 6
 4. Klavír v Brně . Kateřina Szymeczková ZUŠ, soukromé doučování - praxe 7 let. Nabídka výuky: Již několik let doučuji výuku klavíru a základy hudební nauky pro začátečníky a mírně pokročilé. Jde zejména o hraní písní s doprovodem, akordy,jednodušší skladby dle not apod..
 5. Ve dnech 24. - 26. 6. 2021 proběhla v Brně, v prostorách krásné secesní Vily Löw - Beer klavírní soutěž, na kterou se vypravila tři klavírní dua ze třídy Martiny Vlčkové. 29. 6. 2021 více
Abs

Zaměstnanci - Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brn

piano, klavír STEINWAY AND SONS piano, klavír YAMAHA piano, klavír KAWAI piano, 3x - Pražská konzervatoř 1x / JAMU Brno 2x 2019 - realizace výběrového řízení - křídlo Steinway C 227 - 1ks - Národní divadlo Brno ZUŠ Kdyn ě 2016 - realizace. ZUŠ Veveří 133. December 29, 2020 at 1:22 PM ·. Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co si rozbalíš. Toto byly bonbóny na uvítanou, že už zase můžete za námi do školy... No a už to tak zase není . Prozatím v období 4. - 10. 1. 2021 bude výuka probíhat opět distančně. Vaši učitelé s s Vámi opět spojí a domluví. klavír, varhany, klavírní semináře budova: Nádražní okruh 11 Vzdělání: 2015-2018: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, obor hra varhany - ve třídě MgA. Pavla Černého 2009-2015: Církevní konzervatoř Opava, obor hra na varhany - nejprve ve třídě PhDr. MgA. Tomáše Thona, Ph.D., poté BcA

Ivana Kozánková Hlavoňová | ZUŠ Františka Jílka

První zkušenosti získala na ZUŠ v Zábřehu na Moravě, kde studovala flétnu a zpívala v dětských sborech. Hře na klavír se začala věnovat na ZUŠ v Šumperku pod vedením Mgr. Iriny Švédové a Mgr. Petra Vočky. V letech 2011 a 2014 se zúčastnila soutěží ZUŠ v oboru Hra na klavír, kde v krajském kole získala 3. místo Škola (p řesný název a adresa) Zvolený obor Příjmení Jméno Věková kateg. Diplom Speciální diplom ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové Hra na klavír Pozdílková Kate řina 5 - 6 let Bronzové pásmo SZUŠ Universum s.r.o., Brno Hra na klavír Sob ěslavská Anna Marie 5 - 6 let Stříbrné pásmo ZUŠ Františka Jílka Brno Hra na klavír Vašíková Rozálie 5 - 6 let Zlaté pásmo. Brno -. Děti zahrají jako Amadeus. Na soutěž se sjedou z celé Evropy. 4. února 2013. ( šef) - Pět desítek talentovaných dětí ve věku od 5 do 11 let se v tomto týdnu sjíždí z různých zemí Evropy do Brna, aby předvedly svoji dovednost či umění ve hře na klavír. Renomovaná dětská soutěž Amadeus má za sebou dvě.

Ludmila Kiliánová | ZUŠ Františka Jílka

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brn

pedagog Taťána Vejvodová, ZUŠ I. Hurníka, Praha Fryderyk Chopin: Polonéza As dur Amálie Vlčková. pedagog Věra Chmelová, ZUŠ Orchidea classic s.r.o., Brno Bedřich Smetana: 6 charakteristických skladeb pro klavír op. 1 Touh Metodické centrum JAMU v Brně (program celoživotního vzdělávání) Zaměstnání: 1981 - dosud učitelka hry na klavír - ZUŠ ve Dvoře Králové n/L. (v letech 1995-2000 zástupkyně ředitele ZUŠ). 1990-1996 organizace a výuka soukromé přípravné HV předškolních dětí - Školička ve Dvoře Králové nad Labem

Najděte si Nejlepší Klávesové nástroje. Více než 100 nabídek v aukci, často už od 1 Kč. Nejlepší Klávesové nástroje máme nové i z druhé ruky. Výhodná cena v aukci nebo okamžitý Kup Teď. Stav zboží Použit Bazar - aktuální komentáře. Všechny komentáře. Midi.cz nástěnka komentáře (2208) 15. 06. 15:33 RE: RE: dlouhé inzerát

Zaměstnanci - Základní umělecká škola varhanická Brn

klavír BcA. Graffová Kateřina Mgr. zobcová a příčná flétna. Halašta Zdeněk kytara. Bílková Veronika Mgr. klavír. Ječmínková Šárka kytara. Ondruš Jan MgA. keyboard, hoboj . Ondrušová Jaroslava MgA. Brno, všechna práva vyhrazena - Implementace CMS Marek Langr. PŘEDMĚT HRA NA KLAVÍR NA ZUŠ INTEGROVANÝ S KOMUNIKACÍ V CIZÍM JAZYCE (ANGLICKY NEBO NĚMECKY). AUTOEVALUACE Z POHLEDU UČITELE ZUŠ A VŠ Zdeněk Vašíček Abstrakt: Příspěvek informuje o tradiční výuce předmětu na ZUŠ Tišnov a o jeho nově zahájené výuce v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Klíčová slova: alternativní školy, dvojjazyčné vyučování - vystudovala Konzervatoř Brno - nyní studuje na Hudební fakultě JAMU v Brně, na katedře Klavírní interpretace (KKI) v magisterském oboru Hra na klavír a Klavírní pedagogika. třída prof. MgA. Aleny Vlasákové - v současnosti vyučuje na ZUŠ Veveří Brno a Konzervatoř Brno

V ZUŠ Vodňany vede folkové seskupení Pohoda. Ve volném čase příležitostně hraje na kytaru s různými tanečními skupinami. Zuzana Křížová - hra na klavír. Kontakt: zuzanky@email.cz. Pochází z muzikantské rodiny, kde ve svých čtyřech letech začala hrát na klavír. Vystudovala konzervatoř v Českých Budějovicích Ve spolupráci s rodiči vznikl Klub nadšenců a příznivců při ZUŠ Pozořice, který se stal nedílnou součástí školy. Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ v Oslavanech, okres Brno-venkov a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, družební obcí městysu Pozořice. V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický obor Možnost vyzvednutí vysvědčení v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9: 30. 8. 2021 10.00 - 12.30 hod. 31. 8. 2021 10.00 - 12.30 hod

Zdravím, můj syn se chce naučit hrát na klávesy (na klavír ne, nelíbí se mu jejich zvuk), náš tip je Yamaha psr e 413. Hudební nauku už na zušce odchodil, hrál 5 let na klasickou kytaru. Jde mi o to, že jsem tu četla rady, že je lepší chodit na klavír, že na klávesách se moc nenaučí. Chtěl by hrát moderní hudbu. O škole. Škola má kapacitu 600 žáků. Na škole vyučujeme děti od 5 let v předškolním oddělení (výjimečně 4leté), žáky základních škol, středoškoláky a studenty VOŠ. Předškolní děti a mladší 7 let jsou přijímání do předškolního nebo přípravného oddělení, žáci od 7 let jsou přijímání do I. stupně. Městská část Brno - Žebětín AMADEUS - Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let AMADEUS je mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let, která vznikla k 225. výročí koncertování jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v sále brněnské Reduty Hledáme učitele hry na klavír Pořádáme konkurz na místo učitele hry na klavír. Konkurz proběhne 30. srpna 2021 v 11:00 hodin na adrese Botevova 3114, Praha 12 - Modřany.. Předpokládaný nástup říjen 2021

Kurzy DVPP - klavír - Konzervatoř Brn

Jsem studentem Vysoké školy MU v Brně a nabízím výuku hry na klavír. Úspěšné jsem absolvoval 1. i 2. cyklus ZUŠ. Na klavír hraji již 17 let. Učím začátečníky i pokročilé zábavnou efektivní formou. Není pro mě problém zabrousit do kteréhokoliv hudebního žánru (klasika, rock, jazz,...). Klavír mám přímo v bytě JAMU rno, vedoucí katedry klavírní interpretace Členové poroty: MgA. Dominik Gál Konzervatoř Brno MgA. Martin Fišl JAMU rno, Konzervatoř rno, ZUŠ V. Kaprálové rno Petr Bazala ZUŠ A. Radoka Valašské Meziříčí Mgr. cA. Lenka Ručková ZUŠ Hranice, ZUŠ Odry Tajemník poroty: Helena Ručková ORGANIZAČNÍ TÝ Cena výuky: 300 - 350 kč / 45 min. Jsem učitel hudby, mé jméno je Petr Kuhn a vyučuji hru na klavír a elektrické klávesy v kulturním středisku Médium Hradec Králové. Učím žáky již přes 30let, 10let také na hudební šklole - ZUŠ Střezina HK, a nyní ZUŠ Dobruška. Cena je 350 dospělí a 300kč studenti

Klávesové oddělení ZUŠ Františka Jílk

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova

Konzervatoř Brno: hra na klavír PdF MU Brno: český jazyk a hudební výchova . JAMU Brno: činoherní herectví . MC JAMU Brno: metodika hry na klavír. Umělecké působení v Hadivadlo Brno . Pedagogická činnost v ZUŠ Kyjov, ZUŠ Uh. Ostroh, ZUŠ L. Ligase Bzenec. Adresa. Jungmannova 292, 697 01 Kyjov. okres Hodonín. Česká republika. Klavírní kurzy Mikulov, z. s. a Základní umělecká škola Mikulov pod záštitou Města Mikulova Vás srdečně zvou na 22. ročník klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat, který proběhne od 20. do 27. srpna 2021 v Mikulově Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na klavír, akordeon a smyčcové nástroje OKRESNÍ KOLO: Klavír 2. místo Housle 3. místo akordeon neúčast z důvodu nemoci Mezinárodní soutěž ve hře na dechové nástroje PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011 Klarinet diplo Během celého dne můžete poslouchat výkony žáků ZUŠ okresu Brno-venkov ve hře na klavír. Naši žáci soutěží v I.,II.,III. a IV. kategorii. Trojkoncert 09. 02. 2017 18:00 sál ZUŠ, Pohořelice. Společný koncert účastníků soutěží žáků ZUŠ v oboru hra na klavír, hra na housle a hra na kytaru. Vystoupí žáci ZUŠ.

Projekty Archiv - ZUŠ KuřimMiluše Zichová | ZUŠ Františka JílkaLucie Halíček Czajkowská | ZUŠ Františka JílkaPořádali jsme okresní kolo soutěže ZUŠ | BM TYPO

Základní umělecká škola Brno, Vranovská :: Zaměstnanci škol

Jihočeské klavírní kurzy pro mladé klavíristy se v roce 2021 pořádají v malebném jihočeském městě Blatná.Nejstarší klavírní kurzy v republice, založené před 35 lety legendární prof. Zdenou Janžurovou, se po působení v Písku konají v Blatné - místě s bohatou hudební a kulturní tradicí. Klavírní kurzy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým. v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ (GHMS) Uzávěrka přihlášek: 24. května 2021 ! Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku Na ZUŠ vyučuje: Hra na klavír. Vzdělání: Absolventka ZUŠ Chrudim (J.Kučerová) Konzervatoř Pardubice - obor klavír (prof. E.Krámská) Janáčkova akademie múzických umění v Brně (prof. V. Lejsek) Pedagogické a umělecké zkušenosti: Od roku 1987 výuka na ZUŠ Chrudim, předsedkyně Okresní klavírní sekce, předsedkyně. Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě, odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem. Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce. Anotace Bakalářská práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ pojednává o problému výuky ve hře na klavír u dětí postižených autismem. Okrajově se dotýká i historie vzniku a vývoje autismu jako takového včetně stručného a neodborného popisu této poruchy u dětské populace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8

Naučím.cz - lektoři klavíru v Brn

Almanach skladatelské soutěže žáků ZUŠ 2013 . . . . . . . . 20. Nedávno proběhl v Besedním domě v Brně koncert Brněnské klavírní mládí, z něhož pochází i fotka na titulní stránce Pianissima. O jeho vzniku a vývoji se dočtete v roz Ph.D. - Interpretace a teorie interpretace, JAMU Brno MgA. - Hra na klavír, JAMU Brno dipl. um. - Státní konzervatoř Brno 2014 pedagog umělecké Gymnázium Pavla Křížkovského, Brno 2009 - pedagog ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou 2001 - 2008 pedagog ZUŠ Františka Jílka, Brno 2000 - koncertní činnost. Hra na klavír, 2. - 3. března 2020, Brno. Hana Graffová (1. kategorie) - 1. místo s postupem Amálie Vlčková (1. kategorie) - 1. místo s postupem Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů - Ořechov, 26. března 201

Základní umělecká škola Brno - ZUŠ Brno Veveř

ZUŠ Klatovy (1999 - 2005 a od r. 2009), ZUŠ ARK Music Brno (2005 - 2006), ZUŠ Horní Počernice Praha (2007 - 2008) na ZUŠ J. Kličky vyučuje: hra na klavír, hra na varhany, korepetice hudebního a tanečníh Doučování. 20% 22h. Brno, Velká Bíteš. francouzský jazyk, hra na klavír, čeština. Doučuji franouzštinu na všech úrovních, jako vystudovaná učitelka a překladatelka na MUNI v Brně, mám bohaté zkušenosti jak s teorií tak s konverzací. Doučuji také gramatiku češtiny klavír, korepetice budova: Nádražní okruh 11 Vzdělání: 03/2019-06/2019: Conservatory of Music Jacopo Tomadini (Erasmus), doc. Franca Bertoli - Itálie 2017-dosud: Ostravská univerzita - Fakulta umění (bakalářský a od 2020 navazující magisterský program) 2011-2017: Konzervatoř Brno Pedagogická a umělecká praxe: ZUŠ Opava 2017-2018: člen studentské poroty 7. a 8 pouze učitele hry na klavír (Vašíček, 2006, s. 7). Je zřejmé, že transformace v podobě CLIL se k základním uměleckým školám již přibližuje. (viz též příloha 3 tohoto příspěvku). Poznámka. Tento příspěvek je rozšířením tohoto základu: VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír na ZUŠ jako CLIL (2000-2007) - absolutorium konzervatoře nebo VŠ v oboru hra na klavír, - další vzdělání, specializace a praxe v oblasti ZUŠ vítána. Podmínky výběrového řízení: - ústní pohovor s uchazečem, - interpretace libovolné skladby (cca 5 min.), - korepetice žáka smyčcového nebo dechového oddělení ZUŠ, - modelová ukázka práce s žákem

HISTORIE ŠKOLY ZUŠ Brn

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ BRNO. Na přelomu dubna a května letošního roku proběhla v Brně Mezinárodní interpretační soutěž ve hře na žesťové nástroje. Okresní kolo soutěže ZUŠ - klavír. Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír se koná každý třetí rok. Mladí klavíristé soutěží ve svých. ZUŠ Klobouky u Brna. Charakteristika školy Základní umělecké školství má v Kloboukách již 80-ti letou tradici, ale teprve od 1.1.1995 je ZUŠ v Kloboukách samostatným právním subjektem.Do tohoto data byla ZUŠ, dříve LŠU ( lidová škola umění) pobočkou ZUŠ Hustopeče

Hra na klavír / Mníšek pod Brdy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Hrají Julie ŠUDÁKOVÁ, Tomáš ROZMAN, klavír ZUŠ Smetanova, Brno, pedagog Ema Jedlička-Gogová 10/ Jaroslava LUKLOVÁ: V roztoužení Hraje Jakub PEŇÁS, klavír ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Martin Fišl 11/ Václav KAPRÁL: Píseň sirotkova Hraje Michal PALÁT, klavír ZUŠ V. Kaprálové, Brno, pedagog Blanka Jandov ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, Brno. za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond. V programu vystoupí žáci ZUŠ J. Kvapila v Brně, ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Smetanova v Brně a studenti Konzervatoře Brno. 1/ Bohuslav MARTINŮ: Malý valčíček pro Soničku. Hraje Magdalena BÁRTKOVÁ, klavír V roce 2009 se přestěhovala do České republiky. V roce 2014 započala pedagogickou činnost na ZUŠ Boskovice, kde působí jako učitelka hry na klavír a hudební nauku tak, jak v předchozích letech na Ukrajině

2003 - 2007 ZUŠ Zábřeh - Hana Čiháková Klavírní soboty (Konzervatoř Brno), semináře spojené s výukou hry na klavír; Pedagogická praxe: od r. 2014: ZUŠ Zábřeh (pobočka Jedlí) od r. 2017: ZUŠ Žerotín Olomouc; Volný čas: hudba, kapela (klávesy, zpěv, bicí), fotografování. Škola. ZUŠ Slovácko jsme založili v r. 2015. Najdete nás v samém srdci Uherského Hradiště na rohu Masarykova náměstí, kde vyučujeme v nově opravených prostorách, ale i v okolních obcích. Bez umění si neumíme život představit - je pro nás zdrojem radosti, krásy, prostorem pro sebevyjádření (ať je vám 6 nebo 60) a. ZUŠ Liberec Pav|a Mazancová - housle Vojtěch Jak| - hous|e Dominika Cvejnová - vce||o Jakub H|íza - klavír DanieIa DoskočiIová 2.cena KlavÍrnítrio ZUŠ J.Kvapi|a Brno Emma Suráňová. hous|e Aneta Šudáková - vce|lo Pavel Břoušek - klavír Zdenka Tomková Jelena Kapitula 3.cena K|avírníkvartet zuŠ Vaclava Kálika Opava Hynek.