Home

Literární teorie pdf

TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl Literární věda a její disciplíny - literární věda se zabývá uměleckou literaturou a zčásti také ústní lidovou slovesností, zahrnuje v sobě tři složky: literární teorii (zkoumá podstatu literatury, literární druhy a žánry, umělecké prostředky aj.) literární historii (věnuje se vývoji jednotlivých národníc Slovník literární teorie Vydání druhé, rozšířené. Celé ke stažení ve formátu pdf zde. Předmluva. Šifry autorů . A-D. E-J.

Slovník literární teori

 1. Úvod do literární teorie.pdf. 185 kB; 0. Culler - Kratky uvod do literarni teorie.pdf. 14 MB +1. 06.-Verejné-príjmy-Úvod-do-daňovej-teórie.pdf.
 2. sslovnik novejsi literarni teorie.indd 469lovnik novejsi literarni teorie.indd 469 114.3.2012 12:04:364.3.2012 12:04:36. 470 S SINGULARITA též diferänce; viz též znak, nekonečná semióza). ruku jeho sjednocení v Autorovi jako alegorii literatury. Proti tét
 3. Klikněte na odkaz níže ke stažení e-knih. Tomáš Přidal. Jazyk: Čeština CENA: JE ZDARMA-STÁHNOUT--ČTĚTE ONLINE-Formát: MOBI.PDF.EPUB.DOC.TXT.FB2.RTF Bibliografické údaje Název: Škytavka z hlediska literární teorie
 4. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 5. Uvod editorky k antologii
 6. literární teorie (1998) - C 1309(Čj3) Jak se dělá báseň (1970) - C 1038(Čj1) Kostečka, J.: Do světa literatury jinak (učebnice teorie . literatury, 1995) - C 739(Čj1) Kostečka, J.: Do světa literatury jinak. Učebnice teorie literatury . pro I.- IV. ročník SŠ (1995) - C 1576(Čj2), C 1577(Čj3
 7. • ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie • ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty • ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejic

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE LITERATURA •z latinského slova littera = písmeno → písemnictví = veškeré písemné záznamy; v užším slova smyslu literární umělecké dílo. 2 DĚLENÍ LITERATURY 1. umělecké (krásná, beletrie) - zaměřená na estetický zážitek, k pobavení, rozptýlení do literární teorie T. Eagletona (2005 [1983, 21996]) a Doleželova kni-ha Kapitoly z dějin strukturální poetiky (anglicky 1990, česky 2000). Velmi široce a do jisté míry vyčerpávajícím způsobem je pak pojata Teorie literatury: Historický přehled polské autorky Z. Mitosekové (1983, česky 2010, překlad ze 4. vydání) 1 Sloh, literární teorie, jazyk 8 Otázka číslo: 1 Frazeologie je: věda o zvukové stránce jazyka věda o hl&aa..

Hledejte: Úvod do literární teorie

 1. Zobrazit celý text. Informace: Format:epub.pdf.mobi.fb2.ibooks.txt.doc Název: Slovník novější literární teorie Nakladatel: Academia EAN: 9788020020482 ISBN.
 2. antní estetická složka. V případě literatury z dávné
 3. Předmět Literární věda poskytuje základní uvedení do dvou subdisciplín teorie literatury - teorie vyprávění (naratologie) a teorie verše (versologie). Metodologicky vychází ze soudobých evroých a amerických metodologických konceptů (strukturální tradice, teorie fikčních světů apod.)
 4. K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ průzkumné šetření v západní části mikroregionu Hlučínsko Gabriel Juchelka KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU, PdF O
Slovník pdf | pdf je zkratka pro portable document format

Request PDF | Krátký úvod do literární teorie / | Vyd. 1. Přeloženo z angličtiny | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Průvodce po světové literární teorii 20. století Subject: 323507078 Created Date: 7/8/2013 8:25:22 AM. LITERÁRNÍ TEORIE Obrazná pojmenování PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubiko, 2000. Title: Literární teorie Author: Ucitel_NB50 Created Date: 11/30/2013 2:33:34 PM. Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie Brno, Host 2002, 168 s. Brněnský Host představil ve svých edicích již několik proudů anglosaských literárních a kulturních studií, například marxistického gurua Terryho Eagletona nebo přehledovou studii Pam Morrison o feminismu. První sva-zek nové řady Teoretická.

Video: STÁHNOUT / DOWNLOAD Škytavka z hlediska literární teorie

Teorie literatury: Historický přehled polské autorky Z. Mitosekové (1983, česky 2010, překlad ze 4. vydání). Z původních českých titulů může jako přehled vývoje literární teorie 20. století sloužit - ovšem pokročilejším zájemcům - Hledání jazyka interpretace P. A. Bílk TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. ýeské Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2. TRÁVNÍýEK, J. Čteme? Obyvatelé české republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-270-1. URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7198-548-1 KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE.pdf (820,9 kB) Barokní literatura 08.01.2020 20:34. Barokní literatura.pdf (721,8 kB Literární teorie je - vedle literární historie a kritiky - hlavní část literární vědy (vědy o literatuře).Zabývá se literaturou jakožto uměleckým jevem (odhlíží tedy např. od biografických, sociologických aj. aspektů umělecké tvorby) a snaží se o obecný popis jeho zákonitostí

Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk (program PdF, B-SPE) Cíle předmětu Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení se základními pojmy literární vědy; uvedení do problematiky teorie literatury; aplikace teorie na vlastní práci s textem; přiblížení vztahu folkloru a literatury; porozumění vztahu literatury a jiných druhů. filmový scenár-dve časti: 1. reč postáv-(dialógy a monológy) postáv 2. scénické poznámky - požiadavky na kameru, zvuky, svetlo, pohyb postáv atď. 1. literárny scenár - dialógy, opisy prostredia a činnosti postáv 2. technický scenár - obsahuje aj pokyny pre kameru a inú filmovú techniku forma literárneho diela-spôsob, ako autor text napísa

LITERÁRNÍ TEORIE EPIKA = má dj, vypráví píb h LYRIKA = nemá dj, vyjad uje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny. Rozlišujeme lyriku pírodní, milostnou, vlasteneckou, náboženskou atd. V tšinou psána ve verších Literární teorie opera text se zpívá - spojuje hudbu, tanec, zpěv, výtvarnou stránku opereta střídá se mluvený a zpívaný text 5) Žánry věcné literatury stojí na hranici mezi uměleckou a odbornou, popř. publicistickou literaturou reportá literární vědy obecně a literární teorie zvláště je na samém počátku, nehledě na existenci speciální-ho časopisu Zagadnienia rodzajów literackich, desítek slovníků a stovek knih a studií. abstract The author of the article analyzes and summarizes some recent handbooks from the spere of theor

IvoPospíšil Uměleckédílojakospolutvůrce(literární)teorie Genesis,kamsetáhneitzv.staroruskáinspirace,ježvšaktutotradicireflektujeje Úvod do literární teorie.pdf 0; Size 185 kB; Fast download for credit 1 second - 0,01.

(PDF) Feministická literární teorie a procesy hledání

1 Sloh, literární teorie, jazyk 7 Otázka číslo: 1 Ustálená spojení: současná politická. Literární teorie, jež má být poznána, se mu pak ukazuje jako soubor metod a konstrukcí umožňujících jak analýzu textu (například pojem vyprávěcí situace), tak jeho in-terpretaci (například kategorie významu a ambiguity), výběr fun-damentálních kategorií literární historiografie (např. pojem epo Pěkné shrnutí literární teorie 21.03.2013 11:52. Zde ke stažení (chybí ale větší důraz na rozbor prozaického textu - role vypravěče, typy řeči vypravěče atd.) literární teorie.pdf (181,2 kB). PDF (45.35 kB) Zhlédnutí. 739×. Předmět. Teorie literatury - přednáška [CJC040] Škola. Masarykova univerzita. Datum nahrání. Úvod do literární teorie je to kniha autora Terry Eagleton editoval Triáda. Úvod do literární teorie má ISBN kód a skládá se z 364 stránky. Využijte příležitosti k otevření a uložení autorovy knihy Úvod do literární teorie Terry Eagleton online. Knihy jsou k dispozici v různých formátech, jak se vám líbí: PDF

Teorie literatury (literární teorie) je hlavní a nejstarší součást literární vědy, její kořeny sa-hají až do starověku. Původně bylo cílem textů, v nichž spatřujeme počátky literárněteore-tického myšlení (Aristotelova Poetika, Horatiův list Ad Pisones, Ciceronův spis De orator literární teorie pojmy.pdf (436 Stáhnutí) slovnicek pojmu z lit.teorie.docx (449 Stáhnutí) 9.r. funkční styly.docx (385 Stáhnutí) zpátky nahoru . Kontaktní informace. Třidní učitel Mgr. Barbora Jelínková E-mail: jelinkova@horackova.cz. Informační moment v literární teorii a české experimentální poezii 60. let* Richard Müller Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha muller@ucl.cas.cz SYNOPSIS The Information Moment in Literary Theory and in Czech Experimental Poetry of the 1960

Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí - Karolinum

Seminář: Literární kritika a teorie Vyučující: Doc. PhDr. Michal Peprník, Dr. - označující neustále vstupuje do dalších spojení s dalšími označujícími, ustanovování významu je tedy neukončitelným procesem - po stopě označujícího se dostaneme do prostoru virtuální intertextuality (7.2) Nový historismu intertextuální literární forma, I: Teorie a možnosti její aplikace' MARTIN BAŽIL (Praha) Klasická filologie patří mezi humanitními obory k těm nejkonzervativněj­ ším - ráda se drží svých osvědčených metod, které náležejí k její slavné minu­ losti a z nichž mnohé mají kořeny už v samotné antice Seznámit se s teorií nedoučenosti a uvědomit si její význam pro metodiku literární výchovy. Určit hlavní faktory ovlivňující úroveň čtenářství dětí i dospívajících. Uvědomit si rozmanitost přístupŧ k literární výchově a jejich souvislost s osobnostní charakteristikou učitele Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. READ PAPER. Hratelné narativy. Počítačové hry jako terč estetiky a literární teorie. Download. Hratelné narativy. Počítačové hry jako terč estetiky a literární teorie

Kultur by Katedra českého jazyka a literatury PdF

Sloh, literární teorie, jazyk 8 - PDF Free Downloa

Toto jsou osobní poznámky zřejmě někoho z 2 nebo 3 ročníku střední školy (hodina češtiny). Žádné skriptum nebo kniha ! Výběr z české literatury od 60. let 20. století do současnosti (pdf) Stručný přehled některých pojmů z oblasti lexikologie, stylistiky a literární teorie (pdf) Literární seminář Struktura seminární práce (ppt) 60. léta 20. století v české literatuře - V. Páral (pdf) J. Škvorecký - detektivní prózy (pdf Literární druhy a žánry Příručky literární teorie rozlišují 3 základní literární druhy Epika - obsahuje vždy nějaký _ _ _ _ _ _, je založena na vyprávění určitého děje Lyrika - zachycuje city, pocity, nálady a postoje autora, nemá děj Drama - stejně jako epika má děj, ten se však uskutečňuje formou dialog

Dějiny pedagogiky (Tomáš Kasper, Dana Kasperová) - E-knihy

Slovník novější literární teorie pdf epub zdarma

TEORIE LITERATURY PDF >> DOWNLOAD TEORIE LITERATURY PDF >> READ ONLINE Aug 6, 2018 - Teorie literatury. (Theory of Literature, 1949). I. oddil Definice a vymezeni pojmu (15-74) pocina otazkou. (1. kap. Literatura a jeji zkoumani, 17-24) po hranicich Teorie literatury 20. stoleti (I. kap.) Anna burzynska. Teorie literatury je: — zpusobem. 3 vztahy zobrazené skutečnosti a literatury, přesněji řečeno literárnosti, nejlépe v některé z aktuálních verzí teorie fikčních světů.Se stejnou problematikou souvisí posun od normativních poetik minulosti k moderní poetice aplikované (Lubomír Doležel), k jejíž průběžně zpřesňované reflexi vytváří výuka tvůrčího psaní dobré předpoklady Dějiny - Teorie - Kritika je odborný recenzovaný časopis věnovaný kritické reflexi dějepisectví a jeho metod. Publikuje původní studie, recenze a diskusní texty. Vychází dvakrát ročně, vydává jej Fakulta humanitních studií Univerzity Karlov Literární teorie je - vedle literární historie a kritiky - hlavní část literární vědy . Zabývá se literaturou jakožto uměleckým jevem a snaží se o obecný popis jeho zákonitostí. Jde o podobor teorie umění a estetiky; z nich částečně vychází, ale jejich obecné teze aplikuje na konkrétní umělecký druh . Její směřování a hlavní okruhy zájmů se. práci s texty věcné i krásné literatury. Cíl zkoušky Cílem zkoušky z literatury je posoudit znalosti z oblasti novodobé české literatury, tedy 19. a 20. století, a schopnost analyzovat a interpretovat text. V diskuzi nad konkrétními ukázkami z děl tohoto období bude komise ověřovat znalosti z literární teorie, historie

Konference UČÍME ČEŠTINU DĚTI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM

Krátký úvod do literární teorie / Request PD

PDF | On Jan 1, 2016, Libor Pavera published Mnohohlasí v současné teorii literatury ve středoevroém prostoru : (poznámky k tématu na příkladu jednoho individuálního příběhu. Apokalypsa míru: Naději na budoucnost máme dnes Edwin L. Clonts pdf. Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století kniha online. Atlantida Greg Donegan kniha online. Atlantský svět A.G. Riddle. Attila /Slovart/: Barbarský král a pád Říma John Man pdf PDF Není v prodeji: 250 Kč. pohlídat. Anotace. Slovník pokrývá současnou literární teorii - zhruba poválečnou, případně s odkazy na některé zásadní koncepty i dřívější, pokud jsou stále předmětem živé diskuse - prostřednictvím jak klíčových konceptů, tak užších, přesněji definovaných pojmů.. Feministická literární teorie se zakládá na širokém a heterogenním spektru bádání, jejichž společným ohniskem je kritika androcentristického pohledu na literaturu. Není založena na jednotné a uzavřené koncepci, opírá se o řadu metod jejichž pomocí zkoumá, jak jsou v literatuře znázorňovány ženy, jak vypadá ženská literární produkce a recepce

Svět literatury (pdf) Prezentační předměty. Software. Novinka. Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překladů původní české beletrie a světové literární teorie se snaží být pomocníkem při univerzitní výuce české literatury a literární teorie, a to nejenom v rámci českých univerzit, ale zvláště. Stáhnout Za (de)konstruktivismem - Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie knihu ve formátu pdf, epub, mobi. Průměrné náklady na knihu Za (de)konstruktivismem - Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie je 520 Kč. Zde si můžete knihu stáhnout zdarma ve formátu pdf, epub a mobi Literární teorie III Literatura ø 55% / 3047 × vyzkoušeno; Literární teorie II Literatura ø 57.2% / 13461 × vyzkoušeno; Teorie literatury Literatura ø 38.6% / 3813 × vyzkoušeno; Literatura-pro pokročilé Literatura ø 86.3% / 5164 × vyzkoušeno; Literatura - pojmy Literatura ø 75.6% / 3336 × vyzkoušeno; Literární termíny. Přehled literatury k maturitě - stručný přehled literární teorie a historie. BAUER Alois. Info: Rubico, 2005 (1) - brož, 125 str. EAN: 9788073460556 ISBN: 80-7346-055-6. Hodnocení: 0 hodnocení.

Obecná teorie systémù 3+1 z/zk, 5 kred

POD1 - CJL :: Materiály-M

PDF velikost (MB): 2.83 ISBN: 978-80-246-4456-1: Popis Jonathan Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie (česky 2002, 2015) se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom. Slovník literární teorie. Praha 2. vyd. 1984 . Wellek, R. -Warren, A.: Teorie literatury. Olomouc, 1996 (V průběhu akademického roku bude rozsah jednotlivých titulů specifikován, bude doplněn seznam literatury k referátům.) Title: Kopie - Úvod do teorie literatury a interpretace literárního díla ACC10040 JB.

Literární teorie - Wikipedi

PdF:R2BP_ULP1 Úvod do studia literatury 1 - Informace o

LITERÁRNÍ POJMY personifikace - připisování lidských vlastností neživým věcem nebo zvířatům (skály uhýbaly, nebe plakalo) pohádka - epický smyšlený příběh, ve kterém se objevují nadpřirozené bytosti, většinou končí šťastně, čast JANOUŠEK, Pavel: Drama jako literární fakt, in týž: Studie o dramatu, Praha (H&H) 1993. J ANOUŠEK , Pavel: Rozm ě ry dramatu , Praha (Panorama) 1989. L UKEŠ , Milan: Um ě ní dramatu , Praha (Melantrich) 1987 Tento materiál seznamuje žáka se základními pojmy literární teorie. Zaměřuje se na vysvětlení a procvičování slovní zásoby, zároveň ale obsahuje také jazykové úkoly. Výukový materiál byl upraven v rámci projektu Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci , který. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie, H+H, Praha 2002,355 s., ISBN 80-7319-020-6. Práce slovníkového charakteru jsou pro uživatele vždy užitečnou pomůckou, zvláště znamenají-li pro sledovaný obor obohacení nebo nový pohled na danou pro­ blematiku

Literární seminář pro studenty oktáv nabízí: - systemizaci klíčového učiva literární teorie, literární historie, pravopisu a stylistiky - společné zpracovávání maturitních okruhů (osnovy otázek, prezentace, rozbory, řízená diskuse OBECNOST A KONKRÉTNOST TEORIE LITERATURY* Mojmír Grygar Po období, kdy byl rozvoj marxistické literární teorie omezován dogmatismem, který podřizoval živou literární praxi uzavřenému systému abstraktních kategorií a normativních pouček, nastala situace, signalizovaná 20. sjezdem KS SS, již mů Seminář: Literární kritika a teorie Vyučující: Doc. PhDr. Michal Peprník, Dr. - strategie - uvědomování podnětů a jejich ukládání do paměti - útěk před silnými podněty - adaptace: zacházení s přiměřenými podněty - činnost: mění své vnější prostředí - směrem k id- odklad uspokojení (např. učení o posmrtné odměně Ke vztahu marxismu-leninismu a literární vědy v textech Jana Mukařovského a Stefana Żółkiewského Roman Kanda Ústav pro českou literaturu AV ČR Český literárněvědný marxismus — polská literární teorie — marxismus-leninismus — metodo-logie Czech literary Marxism — Polish literary theory — Marxism-Leninism. PDF, PDF Upozornění: Nechybějí ani základy literární teorie, přehled literárních druhů . literární směry), začleňuje do . nadnárodního kontextu → díla slovníková, monografická, syntetická l literární kritika = analýza + hodnocení a informace, výklady a rozbory děl s cílem pomoci čtenáři

Rozptýlené paprsky

Úvod do literární teorie

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Bednaříková, Božena: Cvičebnice z morfologie, PDF Bednaříková, Božena - Mrozková, Ivana: Introduction to Leadership Communication, PDF Bednaříková, Božena: Praktická cvičení z tvarosloví, PDF Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, PDF Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, PDF CJSS_teorie-literatury_s01-56.indd 6 23.5.2014 12:23:10. Title: CJSS_teorie-literatury_s01-56.indd Author: zelva Created Date: 9/15/2015 2:31:33 PM. Teorie sebeurčení a její vývoj: Literární rešerše. 72 plnění pracovních úkolů ve prospěch firmy. Role odměn a jejich nastavení je v posledních několika desetiletích předmětem rozsáhlé vědecké diskuse a výzkumu, nejen v oblasti ekonomie, řízení firem a manažerského účetnictví, ale rovněž v psychologickém. Jako by jejich teorie zkoumaly literární díla ze stejného úhlu pohledu, byly vystavěny na stejném základním pojmovém roz-vrhu a lišily se pouze drobnými obměnami v konkrétních detailech. Když Martin Procházka v doslovu k českému překladu Iserovy knihy Fiktivn

Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Teorie a tvorba eduka ční podpory pro inovativní výuku českého jazyka, slohu a literární výchovy na 2. stupni základních škol Diplomová práce Autorka práce: Klára Chlpíkov Kapitoly z literární komunikace se zaměřením na literární teorii D. Kroča, O. Sládek 1/0/0 k 10 2. semestr - volitelné Kód Název předmětu Učitelé Prerekvizity Rozsah Uk. Kr. 3. semestr - povinné Kód Název předmětu Učitelé Prerekvizity Rozsah Uk. Kr. JLK006 Příprava disertační práce 1 -8 S. Koryčánková, J ZSV: Seznam doporučené literatury. Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní a rozšířenou literaturu. Učebnic

Z důvodu uzavření knihovny je až do odvolání zablokována možnost zadávání požadavků na výpůjčky. Děkujeme za pochopení rozbor literatury (teoretický úvod), v němž mají být souvislým a přehledným způsobem uvedeny základní literární údaje, které souvisejí s problematikou řešené práce a mají přínos k jejímu řešení. Tato část diplomové práce má prokázat, že se její autor orientuje v odborné literatuře a dokáž |a Literární řada 500 |a Edice uvedena pouze na přebalu 504 |a Obsahuje bibliografii a rejstříky 650: 0: 7 |a literární teorie |7 ph116427 |2 czenas 650: 0: 7 |a literární věda |7 ph137144 |x interdisciplinární aspekty |2 czenas 650: 0: 7 |a oborová terminologie |7 ph138998 |2 czenas 65 Literární teorie - obrazné pojmenování. Křížovka. Luštění křížovek milujeme, ať už jako děti, či jako dospělí. Přitom si ani neuvědomujeme, že jsou skvělým nástrojem bystřícím naši paměť a rozvíjejícím slovní zásobu. Spusti

Centrum pro výzkum novější české literatury a literární teorie Projekt navazuje na VZ Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech, který končí 31.12. 2011. Výstupy projektu, který byl veden v kategorii A, byly hodnoceny ve všech ohledech jako výtečné Moderní literární teorie se vyvíjí v těsném kontaktu s teorií jazykovědnou a to se nemohlo neprojevit v Slovníku. Jazykovědná (nebo převážně jazykovědná) hesla zpracovali zde z větší části literární teoretikové, celkem dobře orientovaní v jazykovědě. Orientovat se v moderní jazykovědě není snadné a ještě. Literární teorie v literární výchově na 2. stupni základních škol: Ivana Gejgušová: Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: článek v odborném periodiku : Posudek článku - časopis Bohemica litteraria: Ivana Gejgušová: Rok: 2020: zveřejněné odborné posudky, recenz Zatímco témata textů krásné literatury každý čtenář beze zbytku spoluvytváří (re-konstruuje), v pojetí moderních recepčních teorií dokonce teprve konstruuje, v médiích typu televize, internetu a počítačových her bývají témata i smysl mnohdy prefabrikovány a pro re-konstrukci v nich bývá nepoměrně méně prostoru