Home

Selekce význam

Význam slova selekce - co znamená selekce - Lidový slovník

Význam slov, co znamená slovo, popis slova - Lidový slovník pro chalupáře obsahuje 10 000 slov a stručný popis jejich významu či smyslu. umělá selekce na vyšší rasy [nadlidi/ vyvolení - u nacistů, sionistů, islámistů aj.] a nižší r.[sloužící Význam slova selekce ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, italštiny, španělštiny a ruštiny. Slovník cizích slov dáváme slovům význam..

Význam slova Selekce Slovník cizích slo

Výraz (slovo) selekce a má tento význam: výběr, volba Další slova začinající na písmeno S Slova s podobným názvem: bestseler , selektivita , selektivnost , selektor , selén Význam slova 'Selekce' Racionální chovatelský postup, jímž jsou z chovu vyřazováni nevhodní jedinci. Pojmy související s výrazem 'Selekce': K - selekce; Zpět na hlavní stránku odborného slovníku. Nejnovější články selekce. Synonyma: výběr. Některá související slova výběr. Komentáře ke slovu selekce » přidat nový komentář význam 5. situace 6. povrchní. Selekce představuje první fázi muzealizačního procesu, který je zahájen určením objektu muzealizace. Muzeologická selekce znamená výběr z celku, její primární funkce je funkce poznávací. Hlavní náplní selekce je určení potenciální ho nositele muzeality (muzeálie). Selekce se orientuje na takové prvky muzealizace, které mají evoluční význam

Co znamená selekce Slovník cizích slo

  1. Selekce může být: Selekce (kniha) Pokud vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte tak, aby vedl přímo na odpovídající článek
  2. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek Související diskuze-Bazinga!(84)-Čoro moro - význam (3)-Kakofonní - význam slova (5)-Potemník - význam slova (2)-Hledám význam slova potužník (20)-pusa s mákem (2)-deskriptivní popis něčeho a preskriptivní popis (3)-Rozdíl mezi dotykem a dotekem (7)-vyznam slova tedy (1
  3. Přirozený výběr je proces, který dle rozmanitých kritérií vybírá z různorodé skupiny jedinců ty, které potlačuje nebo naopak zvýhodňuje. V biologických systémech je spolu s proměnlivostí organismů pomyslným hnacím motorem evoluce.Přirozený výběr je zde ale poněkud komplikován skutečností, že znaky jsou selektovány na jiné úrovni, než na které se dědí.

• Selekce ve prospěch heterozygotů • Frekvenčně závislá selekce • Selekce proměnlivá v čase (cyklická selekce) či v prostoru Evoluční význam rekombinace • Umožňuje kombinovat výhodné mutace na jednom genetickém pozadí. Urychlení adaptivní evoluce Překlad SELEKCE do angličtiny a příklady použití SELEKCE. Jak se řekne anglický selekce? Co znamená selekce? Odpověď najdete zde Systémy selekce skotu - provádí se hlavně negativní selekce = brakace → vyřazování nevhodných zvířat - ekonomický význam → ↑ rentability chovu Cíl: zkvalitňování genofondu stáda ==› zvyšování užitkovosti Předpoklady řádné selekce - evidence a označování zvířat (dle vyhlášky č. 202/2010Sb.

Co je Selekce - slovník PŘÍRODA

Knihy Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.-- autor: Hanzlová Jitka, Hemza Jan Nemoci prsu v každodenní praxi-- autor: Strnad Pavel Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis-- autor: Hána Václav Diabetes mellitus 1. typu-- autor: Štechová Kateřina , kolekti příčin, proč selekce favorizovala pozorovanou adaptaci, jak znak zvyšuje fitness (adaptivní význam)? • každý organismus žije v časoprostoru - distribuce a abundance mohou být studovány na různých hierarchických škálách s rostoucí komplexitou • moderní biologie je sice redukcionistická

Význam slova výběr ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, latiny a polštiny. Slovník cizích slov selekce Související výrazy . náhodný výběr, stratifikovaný výběr,. Selekce jako základní evoluční činitel Ivana Doležalová Osnova přednášky: • Přirozený výběr jako princip evoluce • Typy přirozeného výběru • Adaptivní a neadaptivní znaky • Darwinovská fitness • Tvrdá a měkká selekce • Selekce k větší růstové rychlosti (r-selekce) a selekce k větší konkurenceschopnosti (k-selekce) • Proč selekce nevytváří. Evoluční význam selekce Adaptabilita + Genetická variabilita - Selekce pozitivní x negativní (gen. zátěž) - Stabilizují x usměrněná x disruptivní selekce Genetická homeostáze - schopnost populace zachovávat genetickou strukturu - ochrana před výkyvy/krátkodobými vlivy Fisherův fundamentální teoré pojem selekce až pojem sen - ABZ slovník českých synonym . Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno. Výběr stránek podle počátečního písmene význam 5. situace 6. povrchní. Obrácená selekce už prostě nefunguje a to, jak byli všichni soutěžící v podstatě jedna velká rodina, mi taky nesedělo, nějaká rivalita by byla asi na místě, tohle byla nuda. Jediné pozitivum bylo vidět postavy z původní trilogie jako dospělé, to mi přišlo celkem zajímavé

Genetická diverzita, význam, eroze, ochrana, genová centra, genové banky. Základní šlechtitelské pojmy, charakter a struktura odrůdy. Šlechtitelské cíle, šlechtění na produkční schopnost a její stabilitu, na jakost, na délku vegetační doby, na odolnost vůči stresům, na vhodnost k technologii pěstování diverzifikující selekce, význam pro speciaci; adaptace a klinální variabilita na příkladech Bergmannova, Allenova a Glogerova pravidla; životní historie a princip trade-off; světová druhová bohatost živočichů (kolik druhů a které skupiny převažují, která prostředí jsou dobře a která nejméně prozkoumána). 2 Genový tok a evoluční tahy Molekulární tah mechanismy genová konverze sklouznutí nelegitimní rekombinace retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity) Molekulární tah mechanismy genová konverze sklouznutí nelegitimní rekombinace retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam. Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam). 11. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR. 12. Th1 imunitní reakce. 13. Th2 imunitní reakce. 14. Imunitní reakce založená na Tc..

PPT - Genetika populací, rodokmen PowerPoint Presentation

selekce - ABZ slovník českých synony

selekční vymetení, selekce na pozadí = genetický drift. Selekční vymetení = pokud vznikne nějaký náhodný znak, který je preferován, pak okolí lokusu jeho genu se přenáší ve vazbě s ním, dokud nedojde k rekombinaci. Okolí tohoto lokusu je tedy také nepřímo preferováno co nese význam), které tvoří kód naší komunikace a zároveň jakési pomyslné brýle, jimiž hledíme na svět. Když například sevřeme ruku v pěst a necháme trčet pouze prostředník, neznamená to pro člověka, který nesdílí naši kulturu a není mu známa síť našich významů, vůbec nic

heteroze bez selekce na kombinační návaznost • cílem je získání křížencůurčených výhradně k produkčním účelům • charakteristická je nutnost odděleného chovu 2 geneticky rozdílných populací jedinci těchto populací se mezi sebou kříží -potomci se používají jako užitková zvířat Přirozený les a jeho význam. Pro lidské společenství bývá procházka lesem tím nejlepším odpočinkem, má na ně blahodárné účinky jak po stránce fyzické, tak i psychické, zkrátka na celé jejich zdraví. Ale zdravý, přirozený les není pro člověka až tak pohodlným místem, spíše naopak. Nejen touha zpřístupnit. Význam genetiky populací Zeslabení působení mnoha přirozených faktorů selekce (působí však stále) Cílená selekce na požadovanou vlastnost a výši její hodnoty Selekce souvisejících vlastností. význam pro evoluci - dostanou-li se některé geny do sousedství přírodní selekce je posun populačního průměru ve směru selekce (tj. k extrémním hodnotám) a snížení genetické variability populace. Reakce druhu na změnu životních podmínek VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav genetiky Klinická genetika Ing. Leona Vychodilová, Ph.D

selekce. Význam: výběr, volba . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova psychoterapeutická péče obětem násil. Josef Mengele - Životopisy Odmaturu . A my jsme už tehdy nebyli žádní nováčkové, to bylo po půl roce, po tři čtvrtě roku pobytu v Osvětimi Hledáte knihu Selekce od Kiera Cassová? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Selekce 2014, Kiera Cass. Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, který jim byl stanoven od narození. Pre Bellu Swanovú má jedna vec oveľa väčší význam ako jej vlastný život: Edward Cullen. No zaľúbiť sa do upíra je oveľa nebezpečnejšie, ako by si vôbec dokázala. Na zádech má malé tetování v podobě lilie, které se ale snaží skrývat pod oblečením, jelikož nerada lidem vysvětluje jeho význam Do selekce by se sama nikdy nepřihlásila, donutila jí k tomu matka, která už v ní vidí královnu šlechtění, selekce. Význam селекция význam. Co v ruštině znamená.

Význam břemeno význam. Genetická selekce, která může zmenšit naše břemeno chorob, pak ale hraničí s noční můrou s tváří eugeniky. Vprostřed finanční krize se zdá neuvěřitelné, že evropští občané ponesou finanční břemeno úplatku pro Čínu a Indii Selekce jako základní evoluční činitel. 4. Speciace u rostlin: stupňovitý a náhlý vznik druhu. Mutace a jejich význam pro evoluci. Mezidruhové izolační mechanizmy. 5. Autogamie a alogamie u rostlin a jejich evoluční důsledky. 6. Apomixie a její evoluční důsledky

Selekce (muzeologie) - Wikipedi

Selekce na pozadí = pokud proti určité alele lokusu probíhá selekce, pak postihuje i okolí tohoto lokusu, protože to je s ním ve vazbě. Odkazy Mapování genomu Genetický kód Použitá literatura OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1594-3 kultura - (z lat. colo = vzdělávat, obdělávat, pěstovat; cultura = pěstování, vzdělávání) - jedna z centrálních kategorií spol. věd, ve svém nejširším pojetí vyjadřující specif. lidský způsob organizace, realizace a rozvoje činnosti, objektivovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce.Pojem byl původně spojován s obděláváním zemědělské půdy.

Význam mutací. Z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, které způsobují genetické choroby, vývojové vady nebo nádorové bujení. Ovšem vzhledem k tomu, že jen malá část lidského genomu (asi 1,5 %) skutečně kóduje proteiny, dochází k většině mutací v nekódujících oblastech 3 - příprava ke zkoušce ze ZS i. Course: Zemědělské systémy I (1718ZS/AAE03E) 24) Šlechtění - co to je selekce, druhy, způsoby a rozděle ní selekce. Co to je plemenitba, r ozdělení, druhy, význam. > Šlechtění je metoda zvyšování kvality potomstva dlouhodobým cílevědomým výběre m rodičů s požadovanými. znaky. VÝZNAM MORFOLOGIE V DIFERENCIÁLNÍ Selekce lymfocytů ve zralé imunokompetentní buňky probíhá pomocí jejich specifických receptorů. Účelem selekce lymfocytů je dostatečně reagovat na cizí antigeny a tolerovat antigeny tělu vlastní. (Jílek, 2008). Význam selekce živé kvasinkové kultury. Ve výživě skotu se často setkáváme s pojmy, jejichž význam nemusí být všem úplně známý. Víte například, jaký je rozdíl mezi kvasnicemi a kmenem kvasinek určeným pro zlepšení trávení u přežvýkavců? Jak se takové kvasinky vybírají a v čem se jednotlivé kmeny mohou lišit

Selekce - Wikipedi

05.03.2017 Genetika kvantitativních znaků-úvod, význam, aplikace prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. MENDELU urban@mendelu.cz Genetika kvantitativních znaků Informační zdroj Selekce a její typy. Cíle a úkoly lékařské genetiky. 27. RNA - typy, stavba, funkce. Somatické a gametické chromosomální aberace. Genová kontrola a význam apoptózy v ontogenezi. 28. Replikace DNA. Ontogeneze a její genetická regulace . Genová terapie - principy, současné možnosti a její perspektivy. 29. Genetický kó Význam a stav organického propojení rostlinné a živočišné výroby. d. Fylogenie a domestikace hospodářských zvířat, vliv přírodních a sociálních podmínek na domestikaci, změny způsobené domestikací, proces zdomácnění zvířat: e Význam živočišné výroby (dotace 1/1) a. Definice předmětu a jeho zařazení do systému biologických disciplin. Současný stav, vývoj a perspektivy chovu hospodářských zvířat a živočišné výroby. b. Význam a stav organického propojení rostlinné a živočišné výroby. c

Význam slova selekce - Ontol

Význam slova selekce (l. seligere vybírat) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, italštiny, španělštiny a ruštiny. Pro dívky je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, který jim byl stanoven od narození. Být obklopena světem třpytivých šatů a drahocenných šperků 5. Úvod do populační genetiky II. Selekce jako mechanismus změn frekvence alel v populaci. Typy selekce. Populační struktura. Migrace. Význam genetické vazby. Vazebná nerovnováha. Genetické svezení se (hitchhiking, selective sweeps). 6. Neutrální teorie molekulární evoluce. Genetický polymorfismus a jeho odhady. Doba fixace mutace B-lymfocyty. Jako B-lymfocyty se označují buňky imunitního systému, které jsou zodpovědné za specifickou imunitní odpověď zprostředkovanou protilátkami.Označení B-lymfocyty má přitom historický základ. Toto pojmenování se totiž vztahuje k prvnímu písmeni Fabriciovy burzy (bursa Fabricii), což je imunitní orgán ptáků, kde byly B-lymfocyty poprvé zaznamenány Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam). 11. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR. 12. Th1 imunitní reakce. 13. Th2 imunitní reakce. 14. Imunitní reakce založená na Tc..

Všechny výše uvedené studie tedy jasně podtrhují klíčový význam přirozené imunity v tzv. boji proti covidu-19. Strašák pátý: kvůli neočkovaným vznikají nové smrtící varianty koronavirů. Vědecké výzkumy však tuto hypotézu nepodporují a naopak v této souvislosti poukazují na rizika plošného očkování Možnosti MR detekce myelomové nemoci (M. Mechl) Srovnání selekce myelomových buněk pomocí metody FACS a MACS (I. Burešová) Pilotní analýza výsledků léčby režimem VCD různé intensity: Junior a Senior (L. Zahradová) Metody používané při vyhodnocování chromozomálních aberací v URC-CMG a příklad jejich aplikace u nemocných léčených novými léky (R. Zaoralová. mecenáš - původně podporovatel, ochránce, patron umělců, později i filozofů a vědců. Je to specif. spol. role, jejíž potřebu vyvolalo labilní postavení nositelů zmíněných profesí ve společnosti, jejich materiální i soc. nezakotvenost, a jejíž realizaci umožnila zvýšená míra citlivosti, pochopení pro spol. význam umění a vědy i pro jejich potenciální. Title: Evoluční a koevoluční procesy Author: clen katedry Last modified by: flegr Created Date: 3/9/2002 11:34:35 AM Document presentation forma Základní cíle a význam ochranářské genetiky v ochraně přírody, základní pojmy (krom výše uvedených dále PCR, adaptivní variabilita, purging, evolučně významné jednotky, forenzní analýzy, invazní × neinvazivní metody vzorkování). Biologické principy ochrany druhů a populac

Význam 1. vztahující se k přírodě . Příklady: Voda patří k přírodním živlům, které dokáží nejen brát, ale i dávat. Narodil se v Kazani, po gymnáziu studoval matematiku a přírodní vědy, později slovanskou filologii. Velká Británie je velmi zajímavá pro svou historii a přírodní památky. přírodní památk Selekce slov s vysokou frekvencí je obecně snazší, protože jejich klidová aktivační hodnota je vyšší. Poté, co je dané slovo vybráno, klesne jeho akti- tato identifikace snadná. V případech, kdy je význam slova vyvozován ze situačního či jazykového kontextu, nemusí být ovšem k dispozici dostatečné množství. Jak dál v prevenci selekce (vzniku) rezistence? Jedinou možností, jak omezit riziko vzniku rezistence ať už patogenů či škůdců, je uplatňování antirezistentních strategií. Na jejich význam lze pohlížet ze dvou hledisek 2. Hlavní evoluční mechanismy; Mikroevoluce a makroevoluce; Přírodní a pohlavní výběr. Positivní a negativní selekce, r a K strategie, genetický význam altruismu. Selekce individuální, příbuzenská a skupinová. Typy selekce; Genetický posun, molekulární tah. 3. Základní modely evoluce (gradualistický, punktualistický)

Přirozený výběr - Wikipedi

v procesu selekce a tezaurace muzejní sbírky. Ukazuje na koncepci aktivit vedoucích k aplikaci ochrany průmyslového tivitu, vzdělanost, národní a kulturní identitu) kodifikovaný mezinárodními smlouvami a chartami a analyzován význam a přínos muzejní sféry pro jeho ochranu Tématem Kulatého stolu SKAV a EDUin byla Strategie 2020, kterou má vláda projednávat ještě v červnu. V diskusním panelu zasedla Anna Pons, expertka OECD na vzdělávací politiku. Strategie 2020 je zásadní dokument, který určí směr vzdělávání v České republice na příštích několik let

Ontogeneze biologie | ontogeneze (z řec

Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evroého sociálního fondu a státního. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.c Přepisovánía selekce výpovědírespon­ dentů z magnetofonového pásku trvala cca 70 hodin. I když tato činnost byla pracná a zdlouhavá, domníváme se, že časové úspory získané při interviewech s respondenty a především zajištění ply­ nulosti a dynamiky rozhovoru tuto ztrátu zcela nahradily. Předevšímse osvědčila. Více než polovina světové populace nyní žije ve městech, přičemž čísla se do roku 2050 mají vyšplhat téměř na 70 %. Města a jejich budovy v současné době spotřebují celosvětově 65 % energií Substantivum singulár plurál nominativ selecção selecções význam []. výběr, selekce; související []. seleto; selecionar; seletivo; slovní spojení.

Význam sinic v životním prostředí Měkká selekce - respektuje individuální rozdíly mezi jedinci určitého druhu, eliminuje např. určité procento nejmenších a nejlehčích samců, např. nejpomalejších jedinců kopytníků ze stáda šelmami. Probíhá neustále Selekce - V Ukrajinštině, význam, synonyma, antonyms, příklady. Česko - Ukrajinský překladač Má význam v jednoduchém užitkovém křížení. Reciproká rekurentní selekce (opakovaná vzájemná selekce) Vychází ze stejného principu jako rekurentní selekce. Rozdíl však spočívá v tom, že nepoužíváme testovací populaci, ale zušlechťujeme zároveň dvě populace A a B vůči sobě. Samice populace A připařujeme. Paradoxně tak význam kontroly užitkovosti s rozvojem genomické selekce roste a získává na důležitosti. Ukončený kontrolní rok potvrdil výsledky dojených plemen v České republice. Dosažené výsledky jsou ukázkou zvládnutí managementu chovu dojnic českými chovateli a souvisí i s nástroji, které dnes chovatelé a.

Čurn V. a kol. (2011): Metodika detekce a molekulární selekce AI linií řepky (Brassica napus L.). 1 I. Cíl metodiky Olejniny jsou vysoce ceněné zemědělské plodiny, jejich význam spočívá jednak ve využívání oleje pro potravinářské a jednak pro průmyslové účely. Díky širokém Pozitivní a negativní selekce T buněk jsou dva procesy vývoje T buněk, ke kterým dochází v brzlíku. Zde jsou thymocyty velkou populací nezralých T buněk. Oblasti pokrytí. 1. Co je pozitivní volba T buněk - Definice, proces, význam 2. Co je negativní volba T buněk - Definice, proces, význam 3 Lexikální význam [138]se přece neomezuje jen na odkaz k objektivní skutečnosti (na předmětný poukaz, Mezi solidárními jednotkami shledává sémantický vztah afinity, selekce nebo implikace. [8] Významy jsou zde formulovány podle Slovníku spisovné češtiny. Praha 1978 Přirozený les a jeho význam. Sdílejte naše články a podpořte Radostné zprávy! Pro lidské společenství bývá procházka lesem tím nejlepším odpočinkem, má na ně blahodárné účinky jak po stránce fyzické, tak i psychické, zkrátka na celé jejich zdraví. Ale zdravý, přirozený les není pro člověka až tak. Neaplikuje se selekce na ranost snášky. Vrchol snášky je už téměř na maximální úrovni, takže zde lze očekávat již pouze malé zlepšení. Význam vytrvalosti Největší selekční tlak je na vytrvalost (persistenci) ve snášce. Velikost vajec a tělesná hmotnost jsou optimální, takže v těchto parametrech nelze očekávat.

INFO PIGSPPT - Arbuskul ární mykorrhiza PowerPoint Presentation

Letošní dvojčíslo Labyrint revue se věnuje otázce pomíjivosti a zapomínání. V kultuře se sice zdůrazňuje význam historické paměti, ale právě zapomínání je jejím nutným průvodním jevem, protože si nelze pamatovat vše a selekce je nutná. Bez ní by se pohled nemohl vyvíjet. Texty poukazují nejen na fenomén zapomínání, ale ukazují, že i to zapomínané je. Nezbytná míra významové selekce je nutná i u dolní hranice zařazení některých objektů jako atraktivit cestovního ruchu. V České republice existuje velké množství drobnějších zámků, městských i vesnických kostelů, menších tvrzí či hradních zřícenin, vojenských památek typu řopíků atd Přínosy selekce a šlechtní Přehled problematiky: A. Přirozená obnova lesa - má rozhodující význam při zachování genofondu, -populace se reprodukují po generace ve stejných podmínkách - selekní faktory působí na potomstvo ihned 1 Myslivost skripta Jiří Kamler, Jan Dvořák, Radim Plhal, Zdeněk Vala, Martin Ernst . Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurence schopnost, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0018. za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky

Mezinárodní výstava divadelních plakátů « Altán KlamovkaPřirozený les a jeho význam | Radostné zprávyKrokodyl rekord — největším žijícím druhem krokodýla je

který v úvodním kroku odhaduje faktory selekce, tj. faktory pravd ěpodobnosti, zda donor konkrétnímu recipientovi nenulovou pomoc poskytne (metodou Probit), a v návaznosti na to ve druhém kroku pomocí OLS metody měří význam faktorů pro nenulové alokace Řídící struktury -Selekce • Kosočtverecuvnitř s výrazem charakterizuje podmínku pro rozhodnutí. Vyhodnocení výrazu rozhoduje, která větev algoritmu se má dále vykonávat. • Lze zapsat otázkou, kdy odpověď bude nabýt hodnotuBoolean. • Výstupní hrany jsou pak nadepsány Ano/Ne význam slova prvoplánová Text dotazu. prvoplnánová žena. Odpověď. Dobrý den, samotné slovo prvoplánový je složeninou slov prvo- a plán(ový), slovníky spisovné češtiny slovo prvoplánový bohužel neuvádějí Šlechtění. Cílem šlechtění populace holštýnského skotu v ČR je dosažení stanoveného chovného cíle a tím i zajištění maximální efektivity chovu. Významným ukazatelem stavu realizace selekčního programu jsou trendy a vývoj plemenných hodnot. Od roku 2004 je v našem šlechtění využíván komplexní selekční index.