Home

FHS přijímací řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010 číst dále > 13. srpna 2021. Podcasty z FHS: Přijímací zkoušky 2021. číst dále > 12. srpna 2021. Nabídka práce: koordinátor/ka Zahraničního oddělení. číst dále > 3. srpna 2021. Nabídka práce: mzdová/ý účetní. číst dále > 2. srpna 2021. Erasmus - doplňkové výběrové řízení pro LS 2021/2022. číst dále > 22. Administrativní poplatek je stanoven na každý akademický rok a jeho výše je uvedená v příslušné směrnici pro přijímací řízení, pro akademický rok 2021/2022 činí 430 Kč, resp. 650 Kč (pokud je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška) Přijímací řízení. Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy. Informace k nové podobě přijímacího řízení Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, jsme změnili podobu přijímacího řízení pro rok 2021/2022 následovně: Zrušení přijímací zkoušk

prázdninová angličtina kurz 3

Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských programů FHS UK pro rok 2021/2022 otevřeno . Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy právě probíhá přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Přihlášky je možné podávat online do 31. března 2021.. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podatelna. Všechny kontakt Dodatečné přijímací řízení v řádném termínu do navazujících magisterských programů - 6. září 2021 Fakulta humanitních studií UK zve na studentskou konferenci Antropologie těhotenství a porodu, která se uskuteční 22. září 2021 v areálu FHS UK v Troji (Pátkova 2137/5, Praha 8) v místnosti č. 2.21

Přijímací řízení - Fakulta humanitních studi

Přijímací řízení. Obecné a fakultní podmínky P termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek,. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity.Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity a sídlí v Praze.. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů, některé z nich i v cizích jazycích

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení - prezenční forma studia Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení - kombinovaná forma studia Poslední změna: 16. říjen 2020 13:4 Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, jsme změnili vyhlášení přijímacího řízení. 1. Přijímací zkouška je zrušena. 2

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlov

  1. Obecné informace. Fakulta vypisuje k 31. březnu každého roku přijímací řízení na dvouletý navazující magisterský program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Program je vypisován v rámci studijní oblasti Sociální práce
  2. Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Přihlášky je možné podávat do 31.3.2021. Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského studijního programu Studia občanského sektoru FHS UK najdete v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty pod záložkou Studia občanské společnosti
  3. Studující se během studia profilují do jedné ze dvou specializací - řízení nebo supervize, kterou vyznačí v přihlášce ke studiu a absolvují pro ni přijímací řízení. Specializace na řízení připravuje vedoucí pracovníky v oblasti sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb, jejichž součástí je.

Magisterské studium - Fakulta humanitních studi

Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitníchKurzy - Fakulta humanitních studií

Přijímací řízení - Sociální a kulturní ekologie, Fakulta

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií - FHS U

Aktuality - Studium humanitní vzdělanost

  1. Přihlášky k přijímacímu řízení lze podávat do konce března! Informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí naleznete na stránkách fakulty . Poslední změna: 21. leden 2021 19:1
  2. Přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2021. Navazující magisterské studium. Přihlášky a poplatek do vybraných navazujících magisterských programů (2. kolo) přijímáme do 23. 8. 2021. Doktorské studium. Přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 23. 6. 2021
  3. Absolventi programu Orální historie - soudobé dějiny se uplatní v celém spektru povolání, pro které je klíčové pochopení a výborné zvládnutí mezilidské komunikace v kontextu znalosti soudobých českých, československých i světových dějin
  4. Současně je vždy třeba ověřit s přijímací institucí, zda a za jakých podmínek Vás v dané situaci přijmou. ktuální seznam rizikových zemí a zemí, kam je zakázáno cestovat je uveden na webu Ministerstva zdravotnictví
  5. Studijní program sociální a kulturní ekologie. Fakulty humanitních studií. Univerzity Karlovy. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Všechny kontakt

Přijímačky na FHS. Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte. Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.. Přijímací řízení. ČKD/FAQ. (FHS UK, VŠE ad.), fyzika, biologie, chemie (lékařské fakulty), dějiny umění. Využijte možnosti navštěvovat naše online přípravné kurzy ještě před svým příjezdem do Prahy. Stačí několik kliknutí a můžete začít. Vše je samozřejmě bezplatné Přijímací zkoušky do programu GS Veškeré informace týkající se administrativních záležitostí přijímacího řízení na FHS UK (termíny, přihlášky, studijní nabídka, přijímací zkouška z cizího jazyka, atd.) naleznete na webových stránkách FHS UK, v sekci Uchazeči Kontakt a úřední hodiny. E-mail: Monika.Pickova@fhs.cuni.cz. Telefon: 224 271 426. Úřední hodiny: po dohodě e-mailem, místnost 1.1

Studium humanitní vzdělanost

Úřední deska Univerzity Karlovy je umístěna u hlavního vstupu do budovy na adrese Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1. V souladu § 26 odst. 1 správního řádu vede Univerzita Karlova úřední desku v elektronické podobě. Na úřední desce univerzity se zveřejňují informace týkající se celé univerzity. Poslední změna: 25. leden. Studijní program: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (N0988A240002) Typ studia: Navazující magisterské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 2 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: SP se zaměřuje v rámci vzdělávací oblasti sociální práce buď na přípravu vedoucích pracovníků pro střední a vrcholovou úroveň. vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na FF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Dle zákona o VŠ 111/1998 Sb., § 48 platí: (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním.

Zde zvolíte přijímací obor přihlášky ze seznamu nabízených oborů. Obory, na které již máte podanou přihlášku, nelze zvolit znovu. Aplikace ukazuje pouze ty fakulty, programy a obory, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro přijímací řízení (tj. ještě např. nevypršel mezní termín pro podání přihlášek) Zatím ale nemáme přijímací řízení uzavřené, přihlášky budeme nabírat až do podzimu, informovala mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová. Srovnatelný zájem jako loni hlásí i Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Přijímací řízení; Dny otevřených dveří (FHS, MFF, PedF, PF) tak, aby bylo dosaženo výše zmíněné rozsáhlejší spolupráce v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a 2) společenskovědní obory budou rozvíjeny prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze.

Ekonomika a management - přijímací řízení bude otevřeno v případě úspěšného získání akreditace - předpoklad jaro 2021. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021) Fakulta strojního inženýrství (Řízení výroby): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří změna 6 Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I v dalších měsících ale můžete podat přihlášku na vybrané obory. Soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Univerzitní 2431 760 01 Zlín Tel.: +420 576 034 205 Fax: +420 576 034 22 Sháním seznam/y doporučené literatury k přijímacímu řízení na FHS (dříve bývala Diskuze č.98825, vloženo 07.02.2006 18:03:48 FHS Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda je mezi váma někdo, kdo dělal přijímačky na Fakultu humanitních studií UK Já jsem se hlásila na Studia občanského sektoru - příjímačky byly z.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky. Uchazeč doručí přihlášku vyplněním elektronického formuláře (e-přihláška). Po doručení přihlášky obdrží uchazeč automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail. V přihlášce je třeba vyplnit všechny požadované údaje 02 - Postup v habilitačním řízení v oboru Historické vědy se zaměřením na české a československé dějiny na Fakultě humanitních studií UHK. rok: 2007. platnost od: 9. 3. 2007. účinnost od: 9. 3. 2007. 01/2007Organizace dílčích zkoušek a některých zápočtů na FHS UHK S/Z Pro absolventy bakalářského studijního programu. Magisterský studijní program. Nabídka programu v rámci celoživotního vzdělávání pro absolventy bakalářského studijního programu a pro zájemce o doplnění vzdělání ve studijních programech Ekonomika podniku a podnikání (specializace Podnikání a ekonomika podniku, Podnikání ve službách cestovního ruchu), Management. Přijímací řízení. Informace k podání přihlášky, poplatkům za přijímací řízení a poplatkům spojených se studiem a nárokům na ubytování v koleji. BCA. Bakalářské studium. MGA. Magisterské studium. PH.D. Doktorské studium. Informace o přijímacím řízení a studiu 2022/23. Aktualizováno 27. července 2021

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Přijímačky a TSP Kontakty E-přihláška Habilitační řízení Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. Pracoviště uchazeče v době konání řízení (FHS UK Praha) Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 1. 2005 : Složení habilitační komise. Fakulta podnikohospodářská je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Díky akreditaci EQUIS se navíc řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa. Fakulta podnikohospodářská vyniká vysokou kvalitou poskytovaného vzdělání a vědeckých výstupů, ale i úzkým propojením s praxí. Jako takovou ji. Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (jednotná přijímací zkouška, dále jen JPZ) se bude konat ve státem stanovených termínech: ŘÁDNÝ TERMÍN: pro obory osmiletého, šestiletého studia: 1. termín - 5. května 2021 a 2. termín - 6 . května 202 Přijímací zkoušky Sledujte naše stránky pravidelně, vzhledem k epidemické situaci se i zde uvedené informace mohou změnit. Nemusíte se ovšem bát, že něco propásnete a zkoušky vám utečou V srpnu otevíráme dodatečné přijímací řízení do bakalářských programů . Nevyšly vám přijímačky? Šancí pro vás ještě může být dodatečné přijímací řízení. Podívejte se, jaké obory nabízejí volná místa

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy - Wikipedi

Studia občanské společnosti FHS UK Nestihli jste přijímací řízení na jaře? Ještě do 15.8 si můžete podat přihlášku do dodatečného přijímacího řízení na náš studijní program Bakalářské studium standardně trvá tři roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončili střední školu maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování tohoto studia složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce můžete získat titul bakalář - Bc. Který si vyberete vy? Kliknutím na konkrétní obor budete přesměrováni do jeho popisku ve. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity a sídlí v Praze.Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity a má v současnosti přes 2400 studentů. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů

Sociologie a sociální antropologie. Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost Utb přijímací řízení 2021 Směrnice k přijímacímu řízení - Fakulta humanitních studi . Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče. přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 27. srpna 2021; všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 27. srpna. O ateliéru Digitální design. Vítejte na ateliéru Digitální design. Web, UI / UX design, visual design, motion - tady tvoříme design pro interaktivní digitální média. Dobrá použitelnost uživatelských rozhraní je pro nás v ateliéru Digitální design stejně důležitá, jako vysoká estetická úroveň a vizuální atraktivita

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem realizuje habilitační řízení v oboru České dějiny. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP; Směrnice děkanky - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJE Jazykové centrum. Angličtina. UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské předměty a intenzivní příprava ke zkoušce B2. Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se chystají v rámci jazykového programu UNIcert II skládat závěrečnou certifikovanou zkoušku. Pro ně je kurz povinný

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení - Řízení a

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Zde budou postupně zveřejněny materiály a termíny týkající se SZZ. Organizační pokyny pro odevzdání BP/DP a podávání přihlášek ke SZZ. Termíny SZZ 2021 na FAI a odevzdání BP/DP na jednotlivých oborech - termíny SZZ zveřejněny, termíny odevzdání BP/DP budou upřesněny. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín Česká republika tel.: +420 576 035 120 e-mail: dekanat@fai.utb.cz ID: 70883521 UID: CZ7088352 Na přijímací zkoušky se dostavte do nové budovy FHS na adresu Pátkova 5. 8. září proběhne alternativní termín přijímacího řízení na program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Přejeme všem hodně úspěchů a těšíme se na viděnou. Pozvánka na přijímací zkoušku. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) Řízení průmyslových systémů Pokud se chcete zeptat už nyní na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, pište nám na helpdesk@fs.cvut.cz

Orální historie - soudobé dějiny FHS U

Rigorózní řízení; Doktorské studium; Modelové testy. Dostupnost doporučené literatury. Publikace je možné získat v knihovnách. Knihovny jsou v současné době sice zavřené, ale většina z nich umožňuje knihy si elektronicky objednat a následně si je fyzicky někde vyzvednout. Pokud zvolená knihovna žádanou knihu nemá. Filozofické fakultě byla udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Románské jazyky. Akreditace byla udělena na dobu 10 let. Poklad z Hrachova. Ve spolupráci Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a Hornického muzea Příbram právě vychází kniha o hromadném nálezu mincí z Hrachova 22. srpna 2021 - 26. srpna 2021. Dovolujeme si vás pozvat na šestnáctou mezinárodní konferenci o vyučování elementární matematice SEMT '21. Konference se bude konat v hybridní formě. Program je zaměřen na vyučování matematice žáků ve věku 5-12 let. Všechny události >

Obecné informace - Řízení a supervize v sociálních a

2. kolo přijímacího řízení: Přijímací zkoušky na navazující magisterské programy byly zrušeny vyjma: - - Navazujícího magisterského studijního programu ARCHEOLOGIE, - Navazujícího magisterského studijního programu FILOZOFIE PRO UMĚLOU INTELIGENCI ดูเพิ่มเติมจาก Katedra Řízení a supervize FHS UK บน Faceboo 2022 (lichý) Časový plán výuky akademického roku 2020/2021 - Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně - PDF. Změny v časovém plánu výuky na AR 2020-2021- projednáno Akademickým senátem 22.3.2021. Virtuální prohlídka Katedra řízení a supervize nabízí uchazečům o přijímací řízení možnost zakoupení publikace Praktická supervize - Z. Havrdová, M. Hajný et al. Katedra Řízení a supervize FHS UK 13 december 2012 Mgr. Anna Musialová, Ph.D. místnost, podlaží, budova: B 409, budova B. funkce: fakultní editor OU LIVE. obor činnosti: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce. katedra / středisko.

Mgr

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Metodický pokyn JU č. 1/2019 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Oznámení o konání habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení na JU Metodický pokyn Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. 1/2019 - HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Naše fakult

Uchazeči - Studia občanské společnosti, Fakulta

Přehled všech studijní oborů a programů na školách - Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republic ZPRAVODAJ KATEDRY - RÜCKBLICK KNRS. Katedra německých a rakouských studií vydává již řadu let Zpravodaj katedry - Rückblick, ve kterém se můžete dočíst o personálním složení, nejzajímavějších akcích, vědeckých i pedagogických počinech, které se za daný rok podařily. Rückblick 2019 (DE

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ - Fakulta humanitních studií UK

Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022 - Fakulta technologická UTB Zlín Projednáno akademickým senátem FT dne 31. 5. 2021 30. 8. 2021 Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS i ZS za akademický rok 2020/2021 14. 7. 2021 - 5. 10. 2021 Zápisy pro akad. rok 2021/2022 - nově přijatí studenti 1. 9. 2021 - [ Přijímací řízení. Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (ten se už několik let nemění a zůstává na 560 Kč) Plné znění podmínek přijímacího řízení najdeš na webu FF UJEP Přijímací řízení. Přijímací řízení SUPŠ Vysoké školy; www.VysokeSkoly.cz Vysoké školy Jobs.cz. KONTAKTNÍ INFORMACE. Horní náměstí 1, 466 80 Jablonec nad Nisou +420 778 540 704 +420 778 540 704. Úřední hodiny - Po-Pá Přijímací řízení Filozofická fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ve své e-přihlášce v sekci informace o řízení kliknete na ikonu stupně vítězů a objeví se konkrétní čas a místo konání přijímací zkoušky. Pokyny pro uchazeče k přijímací zkoušce na FF OU

Portál UTB - Informace pro uchazeče