Home

Jan Lucemburský zápis

Jan Lucemburský - Wikipedi

Jan Lucemburský zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný i Jan Český (německy Johann von Böhmen, Johann von Luxemburg, Johannes der Blinde, francouzsky Jean de Luxembourg et de Bohême či také Jean l'Aveugle, 10. srpna 1296 - 26. srpna 1346, Kresčak) byl desátý český král (1310-1346, korunován 1311), lucemburský hrabě a titulární polský král v letech 1310-1335 Jan Lucemburský se ve čtrnácti letech oženil s _____, která byla o několik let starší. Postupem času ztratil o vnitřní záležitosti Českého království zájem a většinou se zdržoval v cizině, proto se mu říkalo _____. K českým zemím připojil _____, Lužici a část Slezska Jan Lucemburský, tehdy čtrnáctiletý syn německého krále a později římského císaře Jindřicha VII.Lucemburského, ačkoliv na český trůn nastoupil de facto již na sklonku roku 1310, de iure byl korunován Petrem z Aspeltu (nejvyšším dvorním kancléřem českým a arcibiskupem mohučským) společně se svojí manželkou Eliškou Přemyslovnou (18) až v roce následujícím. Zápis do sešitu: Jan Lucemburský. V roce 1310 byl zvolen králem Jan Lucemburský. Oženil se se sestrou Václava III. - poslední Přemyslovnou. Jejich syn se jmenoval Václav. Král ho odvezl do Francie. Král Jan byl úspěšný diplomat, rytíř, válečník, pobýval často v cizině. České zemi nerozuměl, království upadalo.

B) Zápis : Český stát za vlády Lucemburků po † Václava III. Nejdříve Rudolf Habsburská, pak Jindřich Korutanský → nespokojenost šlechty 1310 Eliška Přemyslovna provdána za Jana Lucemburského = Lucemburkové na českém trůně Jan Lucemburský (1310 - 1346 Žáci si tak mohou ověřit své znalosti, zároveň získají zápis do sešitu. Jan Lucemburský Jeho otec je Jindřich VII. Lucemburský (císař Svaté říše římské). Ve 14 letech se ženil s 18ti letou Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. Ve světě byl uznávaný bojovník a diplomat x v českém království přezdíván. JAN LUCEMBURSKÝ (1310-1346) syn císaře Svaté říše římské Jindřicha VII. uzavřel sňatek s dcerou Václava II. Eliškou Přemyslovnou, čeští stavové jej zvolili králem zemí Koruny české kvůli sporům s českou šlechtou pobýval spíše mimo území Čech, věnoval se válčení a diplomaci

o české země se nestaral, království upadalo. od šlechticů si půjčoval peníze, dával jim za ně královské hrady. padl v bitvě u Kresčaku (Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.) Jan Lucemburský erb Lucemburků. Karel IV. říkalo se mu Otec vlasti. jmenoval se Václav, při biřmování dostal jméno Karel Pondělí 22.2. Jan Lucemburský. a) práce s textem Jan Lucemburský. b) prezentace Jan Lucemburský. c) test Poslední Přemyslovci Zadání samostatné práce na pátek 26.2.: a) Doplnit zápis z pondělní hodiny (chybějící informace najdeš v učebnici!

ANNA JAN LUCEMBURSKÝ označován jako ANNA FALCKÁ ANNA SVÍDNICKÁ Karel IV.Eliška Rejčka Eliška Pomořanská Václav III. Blanka z Valois Rudolf Habsburský Jindřich Korutanský Eliška Přemyslovna Český král, král diplomat Český král, neschopný, šlechta ho vyhnala Císař, český král, Otec vlasti Poslední. Jan Lucemburský. Zápis do sešitu. ke stažení: djan-lucembursky_zapis.docx. PRO ŽÁKY BAKALÁŘI ROZVRHY KROUŽKY AKTUALITY AKTIVITY PROCVIČOVÁNÍ. JAN LUCEMBURSKÝ PO smrti Václava Ill. züstaly v panovnickém premyslovském rodu samé ženy — Václavovy sestry. Ceské království potiebo- valo nového panovníka. Ceští šlechtici proto vybrali pro jednu z Václavových sester Elišku za manžela Jana z rodu Lucembur- kü. (Tento rod nepocházel z Eeských zemí.) Díky svému. Jan Lucemburský byl úspěšný diplomat a rytíř, který válčil v cizině. Jeho dlouhá nepřítomnost ovšem vedla k nepořádkům v českých zemích. Změnilo se to až nástupem jeho syna, Karla IV. na trůn. Ten byl vychován u dvora francouzského krále. Title: historie_4_12 Author About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

dějepis.co

Přepište si zápis do sešitu ->ZDE<- Zápis si po sobě přečtěte, abyste věděli, co se v něm píše. Vypracujte uvedená cvičení v pracovním sešitě: - informace můžete vyhledávat v sešitě, učebnici, případně na internetu str. 2 8/6, 7, 8 str. 30/18-> vypracovaná cvičení vyfoťte a nahrajte nejpozději do pátku 1. Stránka byla naposledy editována 15. 6. 2019 v 18:41. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi

Jan Lucemburský - král rytíř a diplomat - učebnice strana 72 - 73 Přečti si kapitolu v učebnici. Vzpomeň si na Václava III. Co znamená, že Přemyslovci vymřeli Václavem III. po meči? Zapiš si zápis do sešitu: Jan Lucemburský -Manželka = Eliška Přemyslovna = sestra zavražděného Václava III Téma: Opakování učiva - Jan Lucemburský, Karel IV. Zopakujte si učivo o Janu Lucemburském a Karlu IV. Budu zkoušet. 26. 3. Téma: Václav IV. Učebnice str. 102 - 103 Udělejte si zápis do sešitu. Proč nebyl Václav IV. dobrým panovníkem? S kým měl Václav v českých zemích největší problémy 7. 1. 2021 ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ Úkoly: 1. Opakování předchozího učiva. 2. Nové učivo - Český stát za vlády Lucemburků (učebnice s. 25-27), novou látku si můžeš zopakovat Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

UŽ JSME ŠKOLÁCI - Informace - VL 11

LUCEMBURKOVÉ | slideum

Video: Lucemburkové :: Hravé učen

- Jan Lucemburský se oženil se sestrou Václava III. - Eliška Přemyslovna - byl synem římskoněmeckého císaře - nerozuměl česky - pobýval mimo nás - odvážný bojovník, turnaje - české království za jeho vlády upadalo do nepokoje - padl v bitvě u Kresčaku ve Franci 1344 ­ se Karel IV. stal spoluvládcem Jana Lucemburského jako MARKRABĚ MORAVSKÝ. 1344 ­ bylo založeno arcibiskupství v Praze (arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic). 1346 ­ Jan Lucemburský byl zabit v bitvě u Kresčaku (stoletá válka, válčil na straně Francie). ­ Karel IV. získal titul římsko­německý císař Zápis: Lucemburkové. Jan Lucemburský. manželka Eliška Přemyslovna. válečník, v zemi moc nepobýval - nepokoje. padl v bitvě u Kresčaku. Karel IV. = otec vlasti. původní jméno Václav, dětství ve Francii. vzdělaný (umí číst, psát, jazyky) rozkvět země, mír, velké územ

Dějepis Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

 1. Do sešitu napíšeme zápis dle prezentace (slidy 10-17). Týden 25. - 28. 1. 2021. Téma: Jan Lucemburský. V učebnici si projdeme strany 57-58. Do sešitu napíšeme zápis dle prezentace (slidy 3-7). Pozor! Do konce prázdnin tj. 7. 2. 2021 odevzdat úkol - Opakování: Přemyslovci zde. Pište zezadu do sešitu, ofoťte a odešlete na.
 2. JAN LUCEMBURSKÝ PŘEMYSL II. OTAKAR Dále si do sešitu udělejte nový nadpis ČECHY PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH. Pod něj si opište následující zápis (nebo vytiskněte a vlepte). Pečlivě si jej přečtěte a barevně zvýrazněte jména panovníku a panovnických rodů. • Po ukončení husitských bojů získal českou korunu Zikmun
 3. Jan Žižka, boj s křižáky, bitva u Lipan - učebnice str. 36- 37, PS str. 19-20 celá Jan Lucemburský - učebnice str. 25, prezentace + video. Učivo 5. 5. 2021. Opakovací test. Učivo 26. 4. státní svátky - učebnice str. 14. PS str. 9, cv. 4,5. DÚ PS str. 9, cv. 6-8 a zápis do školního sešitu. Obrázky opět můžu.
 4. Jan Lucemburský. DUM číslo 71700. Nová Snímky č. 4 - 7 mohou složit jako osnova pro zápis dějepisné látky. Snímek č. 4 - hypertextové odkazy se aktivují kliknutím myší na podtržení. Snímek č. 7 - zařazen k rozšíření čtenářské gramotnosti, je využit odstavec z beletrie. Snímek č. 8, 9 - nejdříve.
 5. Jan Lucemburský - Vyrůstal na francouzském královském dvoře a byl zvyklý na svrchovanou moc - Těžko se vyrovnával s tím, že česká šlechta chtěla svůj podíl na moci zápis do sešitu 1) co jsou mýty, proč vznikaly 2) názor na posmrtný živo
 6. Zápis do sešitu: Lucemburkové. Jan Lucemburský . Karel IV. Václav IV. Zikmund Lucemburský. Václav III. zemřel bezdětný - Přemyslovci vymřeli po meči . boje o trůn trvaly 4 roky . šlechta a církev začali hledat schopnějšího nástupce . nakonec vybrán . Jan Lucemburský . oženil se s . Eliškou Přemyslovnou (dcera Václava.

Zpracujte si zápis Dějepis Jan Lucemburský a Karel IV. Zeměpis Asie - státy- Východní Asie- Japonsko, Čína Prezentace k dispozici - Soubory- Asie Zápis: vyznačený v prezentaci Čína a Japonsko Test- Asie- Jihovýchodní a Jižní Asie- 3.5.2021 Fyzika Rovnováha sil na páce DÚ - příklady, viz Team Zápis: České země za vlády Lucemburků - Lucemburkové nastupují na trůn po vládě Přemyslovců Jan Lucemburský - král cizinec + manželka Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.) - byl to velký bojovník a rytíř - připojil k Čechám další územ

Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně francouzského krále. video Byla manželkou Jana Lucemburského a matkou Václava, budoucího krále Karla IV.. S Janem si příliš nerozuměla a žili odloučeně. Zikmund lucemburský zápis zápis otázky Použité prameny. Jan Lucemburský (syn římského krále a později i císaře Jindřicha VII.) se s Eliškou oženil a stal se českým králem od roku 1310. Jan Lucemburský (1310-1346) - během své vlády neustále bojoval s českou šlechtou, manželství s Eliškou nebylo vydařené, proto často jezdil do ciziny - říkalo se mu král cizinec. zápis do školního sešitu, poté přečíst učebnice str. 97-103 kristyna.karasova@zschmelnice.cz (v případě jakéhokoli dotazu mne neváhejte kontaktovat) LUCEMBURKOVÉ 1310-1437 Jan Lucemburský - manžel druhé dcery Václava II. Elišky Přemyslovny¨. Transcript LUCEMBURKOVÉ POSLEDNÍ LUCEMBURKOVÉ 4. třída Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_333 12. 6. 2012 Anotace: Prezentace panovnících z rodu Lucemburků - Václav IV, Zikmund Lucemburský Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis zápis. Člověk a rybník (stojatá voda) chov ryb - výlov, rybaření, rekreace, ochrana proti povodním Jan Lucemburský. manželka Eliška Přemyslovna. válečník, v zemi moc nepobýval - nepokoje. padl v bitvě u Kresčaku. Karel IV. = otec vlasti. původní jméno Václav, dětství ve Francii

Jan Lucemburský - učebnice strana 74 - 75 - opakování, zápis již máme v sešitě; Karel IV. - učebnice strana 76 - 78 - pročíst a krátký zápis do sešitu, nezapomeňte na obrázky a doplnění učiva ve žlutých sloupcíc zápisu si nezapomeňte doplnit potřebné údaje. Zápis Lucemburkové najdete jak v Teams D7, tak i zde. Lucemburkové str. 99 - 101 1310 Jan Lucemburský si vzal za ženu sestru zavražděného Václava III. doplň jméno, a tak se na náš trůn dostali Lucemburkové Jan Lucemburský - často pobýval v cizině na válečných výpravác - opište si zápis, který je nahraný v pdf dokumentu (je to součástí ve složce) - na stránce 84 dole nad růžovým rámečkem je zápis na doplnění - opsat a doplnit . Václav IV. a Jan Lucemburský d) Karel IV. a Jiří z Poděbrad. DĚJEPIS 7. roč VLASTIVĚDA - 4. ROČNÍK. Opakování - str. 26. Český stát za přemyslovských králů - str.27, 28 - udělat si výpisky do sešitu. Opakován

Základní škola neratovice 28

První manželka Jana Lucemburského. První české zlaté mince; Římskými číslicemi rok založení pražské univerzity (zkrácený středověký zápis) Bratr Václava IV. Název války, v které padl Jan Lucemburský Zápis: Jan Lucemburský. manžel Elišky Přemyslovny. diplomat, rytíř - turnaje, války. často v cizině - král cizinec. Eliška - pokus o uchopení moci. Loket - uvěznění syna Václava, poté Křivoklát a pak Francie. Čechy - zdroj peněz. oslepnut 4. ročník (18. 5. - 22. 5.) Český jazyk učebnice s. 60, 61 - Časování sloves - Minulý čas - přečíst s. 61 růžový a oranžový rámeček učebnice s. 128 (Věta jednoduchá, souvětí) - přečíst si růžové rámečky. do ČJ školního si napiš: Minulý ča Téma: Opakování učiva - Jan Lucemburský, Karel IV. Zopakujte si učivo o Janu Lucemburském a Karlu IV. Budu zkoušet. 25. 3. Téma: Václav IV. Učebnice str. 102 - 103 Udělejte si zápis do sešitu. Proč nebyl Václav IV. dobrým panovníkem? S kým měl Václav v českých zemích největší problémy Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Život •Narozen 14. 5. 1316 •Původně Václav, jméno Karel přijal ve Francii, kde byl vychován •1334 ustanoven moravským markrabětem •1346 zvolen římským císařem. Významné stavby • Karlštejn • Nové Město pražsk

Jan Lucemburský, který bojoval tehdy po boku Francouzů proti Angličanům, byl navíc od roku 1339 slepý, což mu však nezábránilo v tom, aby šel statečně do bitevní vřavy, byť musel dobře věděl, že jde vstříc smrti. psali jsme: V bitvě u Nikopole Zikmund Lucemburský a křižáci selhali 17.3. Téma poslední Přemyslovci - vypracuj pracovní list - kdo může, vytiskne si a vyplní, kdo nemůže tisknout, přepíše si do sešitu. Poté se podívej na dokument o Václavu II. A pokud tě zajímají záhady a okolnosti vraždy Václava III., posledního Přemyslovce, podívej se na další dokument v odkazu Roku 1329 Jan Lucemburský listinou psanou 19. října daroval tachovský farní kostel Křížovníkům s červenou hvězdou. Tento zápis vedl k domněnce, že tachovský kostel byl v té době dostavěn do své dnešní podoby. Stavebně historický průzkum však naznačuje, že chrám byl do své současné podoby dostavěn až za vlády. Jan Hus - učebnice strana 76. Husitské války učebnice strana 77-81. Do sešitu nalepit a doplnit vynechaný zápis, rozdán v úterý ve škole. Po příchodu do školy bude test na Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III., Jan Lucemburský. Český jazy • zapsat zápis do sešitu Geometrie (nebo na bílý istý papír, který potom vlepíte do sešitu) • uebnice str. 51 - celá ýlovk a jeho svt • peíst si povsti v píloze (JAN LUCEMBURSKÝ A KAREL IV., O ZALOŽENÍ NOVÉHO MSTA PRAŽSKÉHO, O CHRÁMU NA KARLOV

PPT - Husitské války PowerPoint Presentation, free

36 Jan Lucemburský - Dějiny udatného českého národa - YouTub

(čísla v oboru nad 10 000 - zápis, čísel. osa, porovnávání, zákl. početní operace) 10:00 - 10:45 ČJ samostatná práce dle zadaného úkolu v Teams. 11:00 - 11:45 ČJ, VLA online výuka Referát Jan Lucemburský. Zápis Český stát za vlády Lucemburků. podívejte se na videa o vládě Jana a o smrti dvou českých králů - video najdete v sekci Materiály - videa - den sv. Rufa. v sekci učebnice si najděte příslušné strany 115-121 a prostudujte je - udělejte zápis do sešitu podle níže zveřejněné osnovy. vypracujte nový pracovní list k tématu Jan Lucemburský

Český stát za vlády Lucemburk

POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI - učebnice s. 92 - 97 (Milí sedmáci, toto učivo je již částečně probráno + zapsáno - dokončete zápis, pročtěte si v učebnici - následně zpracujte úkoly na pracovním listu - můžete si vytisknout a doplnit přímo do PL, případně si zapište pouze odpovědi na úkoly do sešitu - bude součástí hodnocení po návratu do školy 1) Přepsat zápis do sešitů: LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU: Jan Lucemburský: - manželka Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.) - odvážný bojovník, pro Čechy získává nová území - r. 1346: padl v bitvě u Kresčaku 2) Uč. str. 39 - přečíst kapitolu: Karel IV. - Otec vlasti. 3) PS str. 23/cv. 1 To je vše, mějte se.

Po stopách císaře Karla IV

Dne 26. listopadu 1346 byl kralevic Karel, syn českého krále Jana Lucemburského, v Bonnu korunován římským králem. Cesta ke královské koruně nebyla jednoduchá. Samozřejmě, že Karel i jeho otec Jan snili o tom, že na hlavě příslušníka lucemburského rodu jednou tato bájná koruna spočine. Problém ovšem byl v tom, že říše již krále měla, Ludvíka Bavora, a to od. Zápis prosím vyfoťte a odešlete do neděle 31.5 . na můj školní email: matulova@zskrizanov.cz . 1. Opakování: A) Přečti zápisy v sešitě - Král železný a zlatý, Poslední Přemyslovci. Zavři sešit a zkus říct, co sis zapamatoval. Odpověz na otázky ze str. 22, vyhledej Jihlavu, Kutnou Horu a hrad Bezděz na mapě Nápad vyrobit nejdražší hamburger na světě dostal restaurace De Daltons Robbert Jan de Veen vlastně náhodou. Na internetu narazil zápis v Guinnessově knize rekordů o dosavadním nejdražším hamburgeru, který před 10 lety vyrobila jedna restaurace v Oregonu. Jejich pětitisícový burger ale vážil 352 kilogramy Jan Lucemburský si s sebou z ciziny přivezl i zvyklosti, právo a také určitou představu o tom, jak tu chce panovat. Manželství s Eliškou Přemyslovnou. Vzal si poslední dědičku přemyslovské tradice Elišku Přemyslovnu, která byla o čtyři roky starší. V té době jí bylo 18, ale podle některých zdrojů prý vypadala na 20 -vzala si za manžela Jana Lucemburského Jan Lucemburský-Lucembursko - země mezi Francií a Německem -pobýval v cizině (nepořádek v českých zemích)-necítil se v českých zemích dobře (finančně zemi vyčerpal)-byl rytíř-syn Václav - poslali ho do Francie, kde dostal jméno Karel Obrázky vytiskni a nalep pod zápis nebo.

ZŠ a MŠ Těšetice - Základní škola - Stránky jednotlivých

 1. Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012. Anotace: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis. Jan Lucemburský. 13 days ago13 days ago. Comment must not exceed 1000 characters
 2. 7.B - 26. týden, od 10.5. do 14.5. Německý jazyk Online hodina proběhne v úterý 9:30 na odkazu přes google classroom (G ) uch S. 37/Üb. 7 - Napiš do sešitu, co hrají nebo dělají lidé na obrázku rádi a nejraději
 3. - příklad 5. - rozvinutý zápis. 35 100 = 3 . 10 000 + 5 . 1 000 + 1 . 100 + 0 . 10 + 0 . 0. 2/ Pracovní sešit 2. díl. Strana 16 - příklad 2. - pracuj podle zadání Jaký panovník byl Jan Lucemburský? 2/ Zápis do sešitu: Jan Lucemburský.
 4. Jan Lucemburský byl spíše válečník, statečný rytíř a diplomat, než rozvážný český král. Po roztržce s Eliškou Přemyslovnou, kterou nechal uvěznit na Mělníku, pobýval většinou mimo Čechy. V zahraničí ovšem hájil zájmy českého státu. Roku 1322 získal trvale Chodsko, 1329 rozšířil český stát o Horní.

zápis - HUSITSTVÍ - Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách vlnu nevole a protestů ve všech vrstvách společnosti bylo založeno město (T)....., v čele stáli 4 hejtmané - nejvýznamnější - JAN (Ž)..... PRŮBĚH HUSITSKÝCH VÁLEK - Situace se vyhrotila v ZIKMUND LUCEMBURSKÝ vládl pouhý rok, zemřel v roce 1437. Úvod » Zápis 4. třída . Zápisy přírodověda. Magneticka_sila . Zápisy vlastivěda. českým králem Jan Lucemburský- manžel Elišky Přemyslovny = sestra Václava III. - syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (nar. r. 1316

Český stát za vlády Lucemburků - Dějepis - Maturitní otázk

 1. Život ve středověku - zápis Manuscriptorium. Jídlo ve středověku. Jan Lucemburský. Karel IV. Lucemburský.
 2. JAN LUCEMBURSKÝ Doplňte si ZÁPIS z učebnice na str. 57 - 58. Zápis si vytiskněte a VLEPTE do sešitu. Pokud nemáte tiskárnu, tak si to přepište. DOMÁCÍ ÚKOL: Je zadaný v zápise. Zkontrolujeme si to v hodině. Kdo ví, že nebude, nebo nemá kameru, pošle to na email ještě PŘED HODINOU! DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL
 3. Zápis: Český stát za vlády Lucemburků. Panovníci: Jan Lucemburský. za jeho vlády české království hodně upadlo; Karel VI. Narodil se roku 1316; Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny; Jeho rodné jméno je Václav; Od 7 let vyrůstal ve Francii - získal velmi dobré vzdělání, ovládal několik cizích jazyk

zápis (lze i vytisknout a nalepit): zápis Lucemburkové. procvičování: procvičování Lucemburkové - odpovědi zaslat na e-mail do pátku 20.3. procvičování Karel IV - dobrovolné. video: youtube.com. Dějiny udatného českého národa díl 36-40. Z rodu Lucemburků: Jan Lucemburský; Z rodu Lucemburků: Karel IV - dobrovoln Poslední lucemburský král, který vládl naší zemi po skončení husitských válek. Použij 2. písmeno jeho jména. Měsíc, ve kterém slavíme státní svátek, kterým si připomínáme smrt Jana Husa. Použij 8. písmeno. Husitské bojovníky doprovázely do vojenských tažení i jejich _____ a děti (doplň). Použij 2. písmeno Pes a Jan Lucemburský - České dějiny očima psa - práce s textem. VLA - středa 16. 6. Opakování - Přemyslovci. - Zápis do sešitu podle vzoru (s využitím obrázků, které nám zůstaly z předchozích týdnů) - ZMĚNA V HARMONOGRAMU -> TEST si napíšeme až ve ŠKOLE 1) učebnice str. 25 - přečti kapitolu Jan Lucemburský 2) Dějiny udatného českého národa - klikni zde 3) sešit - vypracuj úkoly na 1. straně zápisu LUCEMBURKOVÉ - Jan Lucemburský docx 62 kB. ZÍTRA MÁTE MÍSTO VLASTIVĚDY PŘÍRODOVĚD

Dějepis 7. ročník - Základní škola Na Líš

 1. zápis do sešitu. Ve středu 7.10. test - Zlínský kraj . Učivo 21.9. - 25.9. vlastivědná exkurze - Archeoskanzen Modrá. kraje ČR - prezentace . Učivo 14.9. - 18.9. učebnici str. 6. zápis do sešitu - z učebnice str. 6 - už víme že. Zpracovat prezentaci (buď napsat na papír, nebo na počítači - hledat informace
 2. Jan Lucemburský byl od mládí silně krátkozraký, ve druhé polovině 30. let se prudce zhoršila jeho schopnost vidění. V roce 1337 se sice podrobil chirurgickému zákroku, ale na pravé oko oslepl a neúspěšného francouzského ranhojiče nechal hodit zašitého do pytle do řeky Odry. V roce 1340 ztratil zrak úplně
 3. - zkontrolujeme vaší práci z pondělí (Jan Lucemburský) a společně zopakujeme - nová látka: Karel IV. - budeme pracovat s videem a učebnicí (připravte si ji) a společnými silami doplňovat zápis
 4. Historický vývoj. První zmínka o vsi je z r. 1327, kdy byly Báňovice uvedeny v listině, kterou Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek. Báňovice byly již tehdy součástí městského statku a spolu s ním se staly v r. 1530 součástí jemnického zboží
 5. - Z roku 1752 pochází podrobný zápis o otevření hrobky a manipulaci s ostatky sepsané augustiniánským archivářem Hermannem Freyem. - Předpokládá se, že je v kostele pohřben na jiném místě i Joštův otec Jan Jindřich i se svými dvěma manželkami, Markétou Opavskou a Markétou Rakouskou. Hrobky nebyly dosud nalezeny
 6. Zápis č. 3 - učebnice strana 4. Lucemburkové. Nástupnickým rodem na českém trůně se stali Lucemburkové. Jan Lucemburský. Karel IV. - Praha centrem vzdělanosti, mnoho nových staveb. Zikmund. Život ve středověku. Lidé byli rozděleni do společenských vrstev. Podle toho pak vypadal jejich život. panovník. církev , šlecht

- PS - zápis učiva z učebnice VL - písemně Karel IV - Otec vlasti - Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou a jejich nejstarším synem byl Václav, který přijal ve Francii, kde byl vychováván a vzděláván, druhé jméno Karel - po smrti svého otce byl slavnostně korunován na českého král Vilém Zajíc, spolu se svou milou, napadl Prahu, ale Jan Lucemburský je odtamtud se svým silným vojskem vyhnal. Eliška odjela na Mělník a tam ji král nechal na pokoji. Přijel za ní až v roce 1321, kdy byl velmi těžce raněn a vypadalo to, že vypustí duši

Jan Lucemburský prodal budyňský Vodní hrad Zajícům z Hazmburka. Za jejich vlády na Budyni doznal hrad i celé panství největšího rozvoje. Vodní hrad byl v majetku Zajíců z Hazmburka až do r. 1613, kdy ho byli nuceni prodat rodině Šternberků. Zápis prosím vyfoťte a odešlete do neděle 7.6 . na můj školní email: matulova@zskrizanov.cz . 1. Opakování: A) Přečti zápisy v sešitě - Poslední Přemyslovci, Král Jan a Eliška Přemyslovna. Zavři sešit a zkus říct, co sis zapamatoval. Odpověz na otázky ze str. 23, vyhledej na mapě Lucembursko Jan Lucemburský v bitvě zahynul. 2) Také v bitvě u Azincourtu v roce 1415 angličtí lučištníci rozprášili francouzské vojsko. Převaha Francie Francouze k vítězství dovedla Johanka ( Jana ) z Arku , teprve šestnáctiletá venkovská dívka