Home

Motoriska nervsystemet

Den motoriska har en myelinserade axon som att när en aktionspotential startar så når den direkt till muskelcellen. Det motoriska nervsystemet har a-motorneuron. Autonoma nervsystemet: Effektorer: Glatta muskelceller, Skelettmuskelceller och Körtelceller, Graderad aktivitet. Det autonoma nervsystemet graderar sina aktivitet Hjärnans (och ryggmärgens) stora och komplexa rörelsekontrollerande system, det s.k. motoriska systemet består av två intimt sammankopplade underavdelningar: det pyramidala systemet och det extrapyramidala systemet. Uppdelningen har mera karaktären av ett historiskt formellt synsätt än en funktionell indelning Så fungerar nervsystemet. Kroppens nervsystem består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta. Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker. Så är nervcellen uppbyggd Motoriska nervceller i ryggmärgen är en del av centrala nervsystemet (CNS) och ansluter till muskler, körtlar och organ i hela kroppen. Dessa nervceller överför impulser från ryggmärgen till skelett- och släta muskler (som de i magen) och kontrollerar så direkt alla våra muskelrörelser Experter delar upp motoriska nervsystemet i tre grupper beroende på var nerverna har sitt ursprung och sin slutpunkt: Kortikogenikulata eller kortikonukleära nervbanan. Målet för dessa är de motoriska nervcellerna i kranialnerverna. Med andra ord, detta är också den nervbana som styr ansiktsmusklerna. Juxta-pyramidala nervbanan

sistema nervioso autónomo

Motoriska nerver förbinder centrala nervsystemet och musklerna i kroppen, genom motorneuronerna, där motornerven har sitt ursprung. Cellkroppen för varje nerv ligger i ryggmärgen. Varje motorisk nerv förbinder en specifik muskel i kroppen och den bär impulser, vilket får muskeln att dra ihop sig Det motoriska nervsystemet delas in i 2 grupper : somatiska och autonoma. Det somatiska nervsystemet styrs av viljan och skickar impulser till muskler som rörelser i armar och ben. En del nerver kan skicka känselimpulser till sensoriska nervsystemet, dvs reflex. Autonoma i skillnaden styrs omedveten dvs icke viljestyrd utan reglerar glatt. Sensoriska nervsystemet förmedlar information från sinnescellerna. Somatiska nervsystemet styr skelettmusklerna genom motoriska nervfibrer. Autonoma nervsystemet styr hjärtat, glatt muskulatur och körtlar. Det autonoma nervsystemet delas vidare in i sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet

Det finns en ny version på denna: https://www.youtube.com/watch?v=5vBOgDGrOtk Lista över mina filmer finns här : https://kortalankar.se/Arp Vad är skillnaden mellan sensoriska och motoriska nerv? • Sensoriska nervor bär sensoriska impulser från kroppen till centrala nervsystemet, medan motorens nerver bär motorns impulser från centrala nervsystemet till kroppens muskler. • Sensoriellt nervöst uppstår från sensoriska neuroner, medan motornerven härrör från motor neuroner Motoriska nervsystemet Så fungerar nervsystemet - 1177 Vårdguide . Nervsystemet har flera viktiga uppgifter i kroppen. Bland annat gör nervsystemet att kroppens olika delar snabbt kan få kontakt med varandra och fungera ihop Det motoriska nervsystemet delas sedan in i en viljestyrd del (somatiska nervsystemet) och en icke viljestyrd del (autonoma nervsystemet). Den viljestyrda delen har hand om vår kontakt med den yttre världen genom att hantera skelettmuskulatur och sinnen medan den icke viljestyrda delen sköter om den inre världen

Nervsystemet kan bli föremål för både sjukdomar och skador. Hjärnan kan skadas av blodpropp och hjärnblödning, huvudskada, gifter, infektioner, åldersförändringar och tumörer. Människan föds med ett bestämt antal nervceller. Om en nervcell förstörs kan den inte ersättas. Andra nervceller kan i begränsad omfattning överta den. Nervsystemet består av CNS (centrala nervsystemet) och PNS (perifera nervsystemet). CNS - Hjärna och ryggmärg. PNS - Delas upp i det sensoriska nervsystemet och det motoriska nervsystemet. Sensoriska tar emot stimuli från omvärlden. Motoriska tar emot signaler från CNS

Motoriska nervsystemet (del av PNS) (signal från CNS till PNS (muskel) Delas in i : • Autonoma nervsystemet (självständigt) - Parasympatiska (bromsar) - Sympatiska (gasar) • Somatiska nervsystemet (viljestyrt) Nervimpulsen -en elektrisk signal i nervtråden Somatiska nervsystemet. Det somatiska nervsystemet består dels av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna, dels av nerver som förmedlar känselimpulser från huden och musklernas känselkroppar till CNS, de sensoriska nerverna.. Autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens. Nervsystemet. Motorisk nervcell/enhet. Vid en reflexbåge kan det vara en enda synaps som kopplar vidare input till det motoriska output. Motor Neuron. Leder efferenta impulser från integrationcentrat till tänkt organ. Effektor. Muskel reagerar på signalen genom att spänna eller slappna av

Nervsystemets motoriska funktioner Nervsystemets motoriska

Motoriska nervsystemet. Motoriska nerver leder information från CNS. De är uppdelade i somatiska nerver som är viljestyrda och autonoma nerver som är självstyrande. motoriska nerver transporterar info till vår viljestyrda skelettmuskulatur. Sensoriska nervsystemet Vi kan på så sätt påverka fysiologiska processer i kroppen, tex påverkas nervsystemet så att vi lättare kan reglera bland annat stress- och spänningsnivåer i kroppen. Målet är att bli medveten om och ändra (o)vanor samt ge varaktiga verktyg till självhjälp. Välkommen till Motoriska Perifera nervsystemet. Alla andra nerver. Två typer av nerver: Motoriska Efferenta (leder ut från CNS) Styr muskler (motoriken) och körtlar; Sensoriska Afferenta (leder in till CNS) Signaler från våra sinnen (eng. senses): Lukt, smak, känsel, hörsel, syn m.m. Somatiska nervsystemet

Om preganlionära och postganglionära neuron ,Adrenerga receptorer (alfa och beta receptorer) , kolinerga receptorer (muskarinreceptorer nikotinreceptorer). information från kroppen till centrala nervsystemet kallas sensoriska. Motoriska och sensoriska nervceller ingår ofta i samma nerv som då sägs vara blandad (endast i ryggens nerver) Sjukdomar och störningar i nervsystemet • Neuritis - Nervinflammation. Orsakad av en infektion, skada, förgiftning el dyl Det är det viljestyrda, eller somatiska, nervsystemet. Den andra funktionen kan vi inte alltid styra, och det behöver vi inte heller. Vi andas utan att vi tänker på det, och det är samma sak med hjärtat. Det slår utan att vi måste bestämma oss för det. Den här funktionen kallas för det självständiga, eller autonoma, nervsystemet De motoriska nerverna till skelettmusklerna är viljestyrda, medan de till inälvsmusklerna brukar betraktas som icke viljestyrda. Det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet kan i sin tur delas in i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet , ibland också i en tredje grupp, det enteriska nervsystemet (ENS)

Riskfaktorer. Följande är riskfaktorer för neurologiska och neurokognitiva biverkningar i centrala nervsystemet: Tumör och kirurgi i CNS. Tumörens lokalisation och kirurgi påverkar typ av motorisk skada. Kirurgi i storhjärnan ger risk för epilepsi (Packer et al., 2003). Kirurgi i hypofys-hypotalamusområdet medför risk för störningar. Det motoriska nervsystemet är uppdelat i det somatiska nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Det somatiska nervsystemet styr skelettmuskulaturen, såväl som yttre sensoriska organ, såsom huden. Detta system sägs vara frivilligt eftersom svaren kan kontrolleras medvetet. Reflexreaktioner av skelettmuskler är dock ett undantag Thalamus: Den bland annat fungerar som en kopplingsstation för alla sinnesförnimmelserna (utom lukt) från basala ganglierna samt till och från hjärnbarken. Hypotalamus: den sköter kontrollen för bland annat blodtryck, ämnesomsättning, sömn och kropptemperaturen. Den avger hormoner via portådersystem till främre hypofysen

Rörelsekontrollerande systemet - Motoriska systemet

Vårt nervsystem täcker hela kroppen och kan delas upp i det centrala- och perifera nervsystemet. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan och ryggmärgen. CSN uppgift är att: Registrera eller bearbeta data- Impulser skicka med inåtledande nerver som även kallas afferenta/sensoriska nerver. Impulserna leds till centrala nervsystemet för registrering och bearbetning Sensoriska och motoriska neuroner är två typer av huvudneuroner som finns i nervsystemet. Sensoriska nervceller transporterar information från sinnesorganen till det centrala nervsystemet. De omvandlar externa stimuli till inre elektriska impulser och skickar till centrala nervsystemet. Motoriska neuroner aktiverar muskelceller Vad är somatiska motoriska nervsystemet? Detta är del av nervsystemet än kontrollerar skelettmuskulaturen (och så, frivilliga rörelser).Inledande av frivillig rörelse börjar i hjärnbarken i hjärnan, och innebär:1. planering och initiering av rörelsen: kontrolleras av prefrontala cortex, ko

Så fungerar nervsystemet - 1177 Vårdguide

 1. Perifera nervsystemet. Alla andra nerver. Två typer av nerver: Motoriska Efferenta (leder ut från CNS) Styr muskler (motoriken) och körtlar; Sensoriska Afferenta (leder in till CNS) Signaler från våra sinnen (eng. senses): Lukt, smak, känsel, hörsel, syn m.m. Somatiska nervsystemet
 2. Motoriska nervceller. De sensoriska nervcellerna skickar nervimpulser till ryggmärgen och hjärnan från sinnesceller som registrerar tillståndet i och utanför kroppen. Dessa cellers axoner kallas också afferenta, innåtledande nervfibrer och de sensoriska nervcellernas cellkroppar ligger ansamlade, i ganglier, precis utanför centrala nervsystemet
 3. Sensory vs Motor Nerves Nervsystemet kontrollerar alla aktiviteter i kroppen, både frivilligt och ofrivilligt. Det somatiska nervsystemet reglerar alla frivilligt kontrollerade aktiviteter som promenader, pratar etc. medan det autonoma nervsystemet kontrollerar aktiviteterna under obefintlig kontroll, såsom matsmältning, dilatering etc. (Läs mer Skillnaden mellan Somatic och.
 4. Nervsystemet är utformat för att kunna anpassas till kroppens rörelser, så att inte nerverna översträcks och skadas. Man skulle kunna säga att det är som ett stort gummiband som kan töjas och glida, genom kotor, leder och under muskler. Om vi sträcker ut en arm, töjs nerverna från halskotorna och ut i fingrarna
 5. Skriv ut Skador i det centrala balanssystemet som ger yrsel- och balansstörningar 2020 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar Sjukdomar i storhjärnan Hjärnans största del kallas för storhjärnan. Den består av vit substans (cellkärnor) och ett tunt yttre skikt av grå substans (hjärnbarken). Storhjärnan innehar olika centra för.

förklara skillnaden mellan sensoriska och motoriska nerve

Därifrån kopplas nervimpulsen om till motoriska fibrer som skickar en signal för att utlösa reflexen. Kroppens olika reflexer. Det finns två huvudtyper av reflexer: Med hjälp av sträckreflexen kan nervsystemet kontrollera en muskels längd och se till att det inte sker en för stor förlängning av muskeln Vad är motoriska nervsystemet. Motoriska nerver leder nervimpulser utåt från det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). [1] De är uppdelade i somatiska nerver som är viljestyrda och autonoma nerver som är självstyrande. De autonoma nerverna finns i sympatiska nerver och parasympatiska nerver

Somatiska nervsystemet: egenskaper och funktioner

 1. Motoriska nerver leder impulsen utåt - från det centrala nervsystemet. Tack vare dessa nerver kan hjärnan och ryggmärgen sända ut impulser till kroppens organ. I ryggmärgens grå substans sker en omkoppling av impulserna mellan olika nervbanor
 2. Nervsystemet. Ditt nervsystem består av två huvuddelar: hjärnan och ryggmärgen, som kombinerar för att bilda centrala nervsystemet; och de sensoriska och motoriska nerverna, som bildar det perifera nervsystemet
 3. Det motoriska nervsystemet delas sedan in i en viljestyrd del En nervcells uppgift i vår kropp är att ta emot och föra vidare signaler genom kroppen. SENSORISKA OCH MOTORISKA NERVER - falkenberg strandbad spa. Sensoriska nerver . I det perifera nervsystemet ingår sensoriska och motoriska nerver
 4. dre och väldefinierade kretsar kan ge insikt i grundläggande frågor rörande enskilda nervcells populationers betydelse
 5. Somatiska nervsystemet. Det somatiska nervsystemet består dels av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna, dels av nerver som förmedlar känselimpulser från huden och musklernas känselkroppar till CNS, de sensoriska nerverna

Motoriska nerver leder nervimpulser utåt från det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). De nerver som går åt andra hållet heter Sensoriska nerver. Inom det perifera nervsystemet finns både nervtrådar som skickar signaler till så kallade afferenta eller sensoriska nerver, och nerver som skickar signaler till muskler eller. De är snabba och förutsägbara motoriska svar på ett stimuli. Detta hjälper oss att slippa tänka på saker som att stå rakt, undvika faror och smärta m.m. Intressanta är att man kan lära upp detta helt eller delvis med. T.ex. om man bränner sig och har en panna med varmt vatten, den skulle man släppa Det somatiska nervsystemet består dels av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna, dels av nerver som förmedlar känselimpulser från huden och musklernas känselkroppar till CNS, de sensoriska nerverna. Motoriska nerver leder nervimpulser utåt från det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) Många människor tror att vi förlorar neuroner, eller nervceller, när vi åldras och att vi inte kan göra något för att hindra detta eller för att få tillbaka dem. Men det stämmer inte riktigt, för vi kan faktiskt bilda nya nervceller.

Skillnaden Mellan Sensoriska Och Motoriska Nerver Jämför

Cellkropparna i de efferenta motoriska nervsystemet neuronerna finns ofta i antingen ryggmärgen eller hjärnstammen, medan cellkropparna för de afferenta sensoriska nervsystemet nerverna finns i dorsalrotsganglion och har sitt ursprung ute i musklerhuden eller kroppens olika organ. Kroppens nervsystem består av hjärnan, ryggmärgen och. Perifera nervsystemet, PNS (latin Systema nervosum periphericum, eng. Peripheral nervous system) omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg.Det består av nervtrådar ute i kroppen som förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet, CNS, och som tillsammans med detta bildar nervsystemet hos ryggradsdjuren och särskilt däggdjuren Det sympatiska nervsystemet förbereder kroppen för kamp-eller-flygrespons under stressiga förhållanden. Det motoriska nervsystemet delas sedan in i en viljestyrd del somatiska nervsystemet och en icke viljestyrd del autonoma nervsystemet. Perifera nervsystemetPNS latin Systema nervosum periphericumeng

nervsystemet - Mimers Brun

 1. Det motoriska nervsystemet delas sedan in i en viljestyrd del (somatiska nervsystemet) och en icke viljestyrd del (autonoma nervsystemet). Den viljestyrda delen har hand om vår kontakt med den yttre världen genom att hantera skelettmuskulatur och sinnen
 2. Det motoriska nervsystemet kan ytterligare delas in i en somatisk och en autonom del. Det somatiska systemet kan styras av viljan. Exempel är att vi sträcker oss efter något, eller att vi går ut och går. Signalerna går till så kallade skelettmuskler. Det autonoma systemet kan inte styras utav viljan och reglerar glatt muskulatur.
 3. Somatiska nervsystemet [redigera | redigera wikitext]. Det somatiska nervsystemet består dels av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna, dels av nerver som förmedlar känselimpulser från huden och musklernas känselkroppar till CNS, de sensoriska nerverna.. Autonoma nervsystemet [redigera | redigera wikitext
 4. parasympatiska nervsystemet. Wikipedia. Medicinsk informationssökning. Vid ett blodtrycksfall ser cirkulationscentrum till att det sympatiska nervsystemet får prioritet framför det parasympatiska...I det autonoma nervsystemet har många ryggradsdjur en termostatliknande funktion i form av negativ återkoppling, som förutom bland annat i nervsystemet
 5. 9 relationer: Cellkärna, Centrala nervsystemet, Ganglion, Hjärna, Motoriska nerver, Nerv, Ryggmärg, Ryggrad, Sinnesorgan. Cellkärna. På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa
 6. sympatiska nervsystemet. Wikipedia. Medicinsk informationssökning. Dessutom skickas sympatiska signaler till glatt muskulatur i blodkärlens väggar, vilket i sin tur leder till kontraktion. Bland annat ingår autonoma nervsystemet (ANS), där framförallt olika tryckreceptorer spelar stor roll. Olika hormoner (till När blodtrycket snabbt måste höjas, exempelvis som svar på fysisk.

Nervsystemet - Sammanfattning Människokroppen

Nervsystemet, indelning

Det kallas för motoriska nerver. Hit hör även nerver som förmedlar känselintryck och andra sinnesintryck, så kallade sensoriska nerver. Det autonoma nervsystemet, nerver som styr funktioner som inte kan påverkas med viljan, till exempel hjärtslag, andning, matsmältning, tarmrörelser, kissandet och könsorganens funktioner Nervsystemet Somatiska nervsystemet Motorisk kontroll Hjärtslag Matsmältning from ENGLISH AA100B at The Open Universit Utåtledande(motoriska) = från hjärnan till kroppen Inåtledande ( sensoriska) = från kroppen till hjärnan Sammanbindande = går i hjärnan och ryggmärg 9. Hjärnan, ryggmärgen och nerverna kallas gemensamt för nervsystemet. 10. Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans centrala nervsystemet, som ofta förkortas CNS Nerverna utanför CNS ingår i det som kallas det perifiera nervsystemet. I sinnesorganen tas signaler emot och leds som impulser i nerverna mot/till CNS . Dessa nerver kallas sensoriska . Om vi reagerar på impulserna skickas nya impulser från CNS tillbaka ut i kroppen, tex musklerna . Dessa nerver kallas motoriska 1. Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en enhet. Kommunikation kan även ske med hjälp av hormonsystemet, men det går långsammare. 2. Kort sagt 1.Nervsystemet tar emot signaler från alla dina sinnen och bearbetar de

Nervsystemet del 1 ( CNS o PNS) - YouTub

De motoriska symtomen är relaterade till rörelser så som långsamma rörelser, skakningar, stela muskler och balanssvårigheter. Den som har Parkinsons sjukdom kan ha svårt att sätta igång rörelser till exempel att börja gå eller resa sig från en stol Övre och nedre motorneuron utgör den motoriska delen av det somatiska nervsystemet. De ansvarar för rörelse av muskler som är frivilliga. Frivilliga muskelrörelser initieras och koordineras av den motoriska cortex, en bakre del av hjärnans frontala lob. Täckta nyckelområden . 1. Vad är övre motorneuron - Definition, struktur. Alkoholen hör till de ämnen som i huvudsak påverkar centrala nervsystemet (bl.a. hjärnan och ryggmärgen). Den bedövar nervsystemet som därför strävar efter att motverka detta genom ökad irritabilitet för att slå vakt om sin funktionsduglighet. Alkoholens omedelbara effekt tar sig uttryck i att man blir berusad och slocknar Ingår i det parasympatiska nervsystemet där den innerverar alla organ (förutom binjurarna), speciellt matsmältningsorganen (mag-tarmkanalen), men även hjärtat och lungorna. Styr dessutom vissa skelettmuskler, till exempel i struphuvudet och tungan, och ansvarar för motoriska delen av kräkreflexen. Axelhöjning och huvudsvängnin

Skillnad mellan sensoriska och motor nerv Motor nerv i

 1. Det motoriska nervsystemet delas sedan in i en viljestyrd del En nervcells uppgift i vår kropp är att ta emot och föra vidare signaler genom kroppen. I det perifera nervsystemet ingår sensoriska och motoriska nerver. Motoriska nerver skickar impulser från CNS till muskler och organ. Slideshare uses cookies to improve functionality and.
 2. skande av aktiviteten i människans organ, exempelvis muskler
 3. Somatiska nervsystemet. Det somatiska nervsystemet tar emot känselimpulser från bland annat huden, musklerna (11 av 33 ord) Autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet kan man inte styra medvetet. Det arbetar autonomt, alltså på egen hand, utan viljans kontroll

Motoriska nervsystemet, motoriska nerver leder

 1. sta delen av nervsystemet är nervcellen (neuron)
 2. Forskning vid Umeå universitet visar att människans motoriska inlärning är kopplad till intelligent kontroll av musklernas sensoriska neuroner - muskelspolarna. Skillnader i den förmågan är antagligen en faktor som definierar individuella skillnader i motorisk inlärningsförmåga, säger Michael Dimitriou, forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi
 3. Att mäta konditionen av det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet. Dessa nerver ansvarar t. ex. för kontrollen av hjärtfrekvens och blodtryck. RR-intervall utförs ofta som ett komplement till nervundersökningen och mäter tiden mellan två hjärtslag (EKG-utslag) i vila och vid olika manövrer. Förberedelse: Ingen förberedelse behövs
 4. Nervsystemet ser till att vi upplever med våra fem sinnen. Dessa är syn, hörsel, lukt, smak samt känsel såsom fysisk smärta, kyla och värme. Dessa fem sinnen startar nervimpulser som strax därefter når hjärnan. På så vis upplever vi med sinnena. Vidare ser nervsystemet till att vi kan tänka och att många automatiska funktioner.

Hjärnan och nervsystemet - Lätt att lär

Source: [SRC] Hjärnan och nervsystemet - Lätt att lära Det motoriska nervsystemet kan ytterligare delas in i och somatisk och nervsystemet autonom del. Personlighet, somatiska och koncentrationsförmåga sitter i den delen. Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Peripheral nervous system omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg Cellkropparna i de efferenta motoriska nervsystemet neuronerna autonoma ofta i antingen ryggmärgen eller hjärnstammen, medan cellkropparna för de afferenta sensoriska nervsystemet nerverna finns i dorsalrotsganglion och har sitt ursprung ute i muskler somatiska, huden eller kroppens olika organ Cellkropparna i de efferenta motoriska autonoma neuronerna finns ofta nervsystemet antingen ryggmärgen eller hjärnstammen, medan cellkropparna och de afferenta sensoriska nervsystemet nerverna finns i dorsalrotsganglion och har sitt ursprung ute somatiska musklerhuden eller kroppens olika organ

Nervsystemet - Netdokto

Video: Model 3 Nervsystemet Flashcards Quizle

Nervsystemet centrala nervsystemet funktion Funktion - Vad gör en information från kroppen till centrala nervsystemet kallas sensoriska. Motoriska och sensoriska nervceller ingår ofta i samma nerv som då sägs vara blandad (endast i ryggens nerver) Sjukdomar och störningar i nervsystemet • Neuritis - Nervinflammation Botulism - en av de mest allvarliga, ostroprotekayuschih, saprozoonoznyh bakteriell förgiftning med fekal-oral överföringsmekanism, som kännetecknas av lesioner i det centrala och autonoma nervsystemet, med förekomsten av pares och förlamning av tvärstrimmiga och glatta muskler

Perifera nervsystemet - Människan - Biologi - Träna NOSammanfattning nervsystem gzlPPT - Hjärnan och nervsystemet PowerPoint Presentationsolunetti: Motoriska neuroner i ryggmärgen